ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה 5
98 מר
4
4,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 22
110 מר
4
4,250 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה 8
100 מר
4
6,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אז"ר 14
60 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה 25
80 מר
3.5
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אבשלום 8
56 מר
2.5
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן קיימת לישראל 6
30 מר
1.5
2,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 11
90 מר
3.5
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרכטנברג 1
30 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
פינס 7
88 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה 23
82 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 2
80 מר
3
4,199 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 2
110 מר
3.5
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון זליג 5
186 מר
5.5
10,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גיסין 9
62 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 54
75 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הברון הירש 20
35 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גרינבוים 8
80 מר
3
4,150 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן היסוד 21
85 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה 14
80 מר
3.5
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הברון הירש 16
65 מר
2.5
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שינקין
107 מר
4
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק
3.5
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גיסין 4
80 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 38
30 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אמיל זולא 26
40 מר
2.5
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרומפלדור 4
40 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שינקין
23 מר
1.5
2,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אבשלום 10
70 מר
2.5
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 16 16
80 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אסא
110 מר
4
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
פינס
30 מר
1.5
2,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שינקין
100 מר
4
5,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי
88 מר
4
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אבשלום 8
80 מר
3.5
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 86
100 מר
4
4,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 114
59 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 6
62 מר
2.5
3,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
פינס 8
70 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא 36
87 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
צבי הרמן שפירא 2
40 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון רבינוביץ
45 מר
1
3,350 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 24
92 מר
3.5
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון זליג 5
135 מר
6
7,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תרמ"ב 22
15 מר
250 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי 23
93 מר
4
4,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 13
18 מר
250 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 46
65 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שיינקין 14
90 מר
3
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמריהו לוין 1
42 מר
2.5
3,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 10
5 מר
650 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
מונטיפיורי 4
30 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 22
90 מר
3.5
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 28
40 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הברון הירש 14
35 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הלפרין 12
87 מר
4
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן
96 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אבשלום 10
80 מר
3.5
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 24
90 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
בר יוחאי 9
120 מר
3
5,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ויצמן
3.5
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרומפלדור
80 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא 23
50 מר
2
ראשון לציון אברמוביץ'
צבי הרמן שפירא 16
98 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמריהו לוין 23
120 מר
4
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא
77 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין 7
70 מר
3
4,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן קיימת לישראל 23
80 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הלפרין
28 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 3
15 מר
200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
109 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן היסוד
60 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי 28
85 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק
70 מר
2.5
5,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 2
30 מר
1
2,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי
59 מר
3
3,860 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
פרישמן 4
70 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי 5
30 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
בית"ר 4
65 מר
3
100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 12
35 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמריהו לוין
85 מר
3.5
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שיינקין 4
100 מר
3.5
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תרמ"ב 23
82 מר
4
4,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
צבי הרמן שפירא 5
75 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמריהו לוין 17
85 מר
3.5
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמריהו לוין 7
80 מר
4
4,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 60
80 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 114
50 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה 21
12 מר
200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 6
68 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
רוטשילד 50
45 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמריהו לוין 9
50 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן קיימת לישראל 12
100 מר
4
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גרינבוים
80 מר
3
4,490 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק
70 מר
2.5
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הברון הירש 2
40 מר
2
6,000 ₪