ראשון לציון אברמוביץ'
שיינקין 3
107 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אז"ר 4
1 מר
1
2,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שליט 1
100 מר
3.5
3,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 8
85 מר
3
4,250 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
רוטשילד 50
65 מר
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 20
55 מר
2.5
3,480 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
פינס 5
90 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון 7
90 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
צבי הרמן שפירא 1
28 מר
1.5
3,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרומפלדור 11
88 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן היסוד
25 מר
1
1,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 80
40 מר
1
2,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא 25
110 מר
3.5
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין 39
80 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 14
80 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמריהו לוין 21
160 מר
5.5
9,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה
100 מר
4
5,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
פינס 7
88 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 9
35 מר
1.5
3,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 2
80 מר
4
5,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
רוטנברג 11
100 מר
3.5
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
בר יוחאי 1
120 מר
3
5,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
צבי הרמן שפירא 1
35 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי 5
30 מר
1
3,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
רוטשילד 52
25 מר
1
2,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 88
25 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
פינס 5
20 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 9
35 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי 21
80 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה
25 מר
1
2,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי 12
24 מר
1
2,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 2
80 מר
4
4,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 46
80 מר
3
4,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
פינס 4
110 מר
3.5
4,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אז"ר 4
100 מר
3
4,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
צבי הרמן שפירא 6
70 מר
2.5
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
פינס 6
78 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה
38 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
פינס 7
88 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי
80 מר
3
4,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נעמן 8
90 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 46
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 10
56 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי 99
80 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
95 מר
3
4,250 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אסא 6
110 מר
4
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרומפלדור
70 מר
3
4,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
95 מר
3
4,250 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן 7
50 מר
3
3,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
80 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
בר יוחאי 1
40 מר
2
ראשון לציון אברמוביץ'
גרינבוים 18
115 מר
4
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון זליג 9
105 מר
4
6,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 9
35 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא 28
65 מר
3
3,950 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמריהו לוין 25
100 מר
4
4,850 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון זליג 7
138 מר
5
7,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן 5
90 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה 21
80 מר
2.5
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמריהו לוין 25
100 מר
3.5
4,950 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא 34
70 מר
2.5
3,750 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 18
100 מר
4
4,950 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 23
92 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין 00
80 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן היסוד 21
76 מר
3
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ' 111
60 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גרינבוים 5
74 מר
2.5
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 22
90 מר
3.5
4,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
חניון עין הקורא 30
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה 5
98 מר
4
4,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הנרייטה סאלד 6
130 מר
5
7,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נעמן 8
87 מר
3.5
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמריהו לוין
100 מר
3.5
4,850 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 86
90 מר
4
5,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אבשלום 10
80 מר
3.5
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 24
90 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן
96 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 22
110 מר
4
4,250 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אז"ר 14
60 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה 25
80 מר
3.5
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה 8
100 מר
4
6,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 11
90 מר
3.5
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרכטנברג 1
30 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
פינס 7
88 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
בר יוחאי 9
120 מר
3
5,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה 23
82 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 2
80 מר
3
4,199 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ויצמן
3.5
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרומפלדור
80 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 54
75 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון זליג 5
186 מר
5.5
10,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גיסין 9
62 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 2
110 מר
3.5
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן היסוד 21
85 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא 23
50 מר
2
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא
77 מר
3
4,300 ₪