ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אמזלג 3
75 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי
53 מר
2
3,650 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גיסין 3
100 מר
4
5,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן קיימת לישראל 13
90 מר
4
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
בית"ר
79 מר
3
4,450 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק
20 מר
1
2,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
בר יוחאי 19
120 מר
3
5,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא 36
87 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
פינס 8
70 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
צבי הרמן שפירא 2
40 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 24
92 מר
3.5
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון רבינוביץ
45 מר
1
3,350 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הברון הירש 16
65 מר
2.5
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרומפלדור 4
40 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון זליג 5
135 מר
6
7,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הברון הירש 13
120 מר
5
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרומפלדור 11
52 מר
2
3,150 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
80 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 114
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גרינבוים 18
55 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תרמ"ב 22
15 מר
250 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גרינבוים 14
80 מר
3
4,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גיסין 9
70 מר
3.5
4,350 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 4
65 מר
3
3,950 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 3
35 מר
2
2,950 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 28
75 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי 23
93 מר
4
4,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שיינקין 21
35 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן 13
100 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 13
18 מר
250 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שינקין
35 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 46
65 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
החייל האלמוני 7
100 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן
100 מר
4
5,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
רוטשילד 50
80 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
החייל האלמוני 3
125 מר
4
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שיינקין 14
90 מר
3
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
פינס 3
145 מר
4.5
6,250 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 114
60 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
90 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין 10
110 מר
4
5,390 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 114
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי 19
55 מר
2.5
4,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
רוטנברג 5
45 מר
1.5
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נעמן 7
65 מר
3
3,850 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אז"ר 10
54 מר
2
3,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמריהו לוין 1
42 מר
2.5
3,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן קיימת לישראל 6
30 מר
1.5
2,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 56
75 מר
3.5
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין 26
50 מר
2.5
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 10
85 מר
3
4,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 1
30 מר
1
2,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן קיימת לישראל 23
80 מר
3
4,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אז"ר 4
72 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
צבי שפירא 5 5
75 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 2
80 מר
4
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרכטנברג
42 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 4
90 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
האחים זייגר 1
50 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 30
50 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 30
70 מר
3
4,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 2
45 מר
2.5
3,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 3
75 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה 23
90 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
120 מר
5
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ' 10
35 מר
1
2,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן 2
55 מר
2.5
3,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 8
90 מר
3
4,250 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
מונטיפיורי 4
30 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 10
5 מר
650 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרכטנברג 5
12 מר
200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 22
90 מר
3.5
ראשון לציון אברמוביץ'
הלפרין 12
87 מר
4
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 28
40 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הברון הירש 14
35 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 10
85 מר
3
4,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרכטנברג
70 מר
2.5
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרכטנברג 13
70 מר
2.5
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
פינס 5
90 מר
3.5
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 21
70 מר
3
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרומפלדור 16
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא 22
78 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 8
90 מר
3
4,250 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה 16
80 מר
3.5
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 15
83 מר
4
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה 19
110 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 34
135 מר
5.5
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 111
75 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אסא 6
110 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אמיל זולא 26
45 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמריהו לוין
110 מר
5
5,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
צבי הרמן שפירא 5
40 מר
2
3,350 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 2
96 מר
3.5
4,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
צבי הרמן שפירא 10
40 מר
2
3,200 ₪