ראשון לציון אברמוביץ'
רוטשילד 50
70
2.5
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 34
87
3
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הברון הירש 19
40
2
3,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 13
75
2.5
5,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
90
4
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמריהו לוין 19
90
4
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק
70
2.5
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון
120
5
5,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא 23
110
3
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 102
30
2
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
100
4
4,450 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הברון הירש 20
55
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין 39
70
3
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי
97
3.5
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עולי הגרדום
105
5
5,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שליט 1
50
2
3,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
פינס
75
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גרינבוים 8
74
3
4,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 15
90
4
4,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גיסין 1
70
3
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 13
35
2
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 48
80
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
פינס 5
40
2
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרכטנברג 5
70
3
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הלפרין 12
90
4
4,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
מונטיפיורי 6
100
4
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גיסין 12
65
3
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה
95
3.5
4,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 13
90
3
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה 14
98
3.5
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה 19
120
4.5
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 52
20
1
2,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 13
90
3
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 13
65
2.5
5,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר
100
4
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 114
40
2
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 12
100
3.5
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא
116
4
7,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 15
58
2
3,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה 10
76
3
3,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן היסוד
90
3.5
4,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן 9
100
4
4,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
האחים זייגר
85
4
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן 9
60
3
3,750 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי 18
50
2
3,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן היסוד 22
120
4
4,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון זליג 9
12
450 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
פרישמן 5
90
3.5
4,500 ₪