ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 50
80 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן היסוד 3
91 מר
4
4,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תרמ"ב
120 מר
4
700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמריהו לוין 21
160 מר
5.5
8,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הברון הירש 20
20 מר
1
2,950 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
65 מר
3.5
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי
25 מר
1
2,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
40 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הלימון 3
350 מר
10
15,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן קיימת לישראל
90 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרומפלדור 11
88 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי
53 מר
2
3,650 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
צבי הרמן שפירא 15
120 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן קיימת לישראל 13
90 מר
4
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אז"ר 4
45 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון רבינוביץ 1
50 מר
1.5
3,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אבשלום
80 מר
3.5
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הנרייטה סאלד 6
130 מר
5
8,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גיסין 3
100 מר
4
5,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון
17 מר
1
2,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן 5
57 מר
2.5
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמריהו לוין
100 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק
70 מר
2.5
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 16
90 מר
2.5
4,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
בר יוחאי 19
120 מר
3
5,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 22
89 מר
3
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר
120 מר
5
4,650 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הברון הירש 13
120 מר
5
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרומפלדור 11
52 מר
2
3,150 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 114
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גרינבוים 18
55 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן היסוד 26
46 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי 13
100 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 4
100 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גרינבוים 14
80 מר
3
4,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 10
5 מר
650 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
מונטיפיורי 4
30 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
67 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
בית"ר
79 מר
3
4,450 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי
125 מר
5
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרכטנברג
145 מר
4.5
5,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גיסין 9
70 מר
3.5
4,350 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 3
35 מר
2
2,950 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 4
65 מר
3
3,950 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 28
75 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 86
100 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
80 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון זליג 9
10 מר
500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 6
62 מר
2.5
3,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 28
40 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גרוזנברג
25 מר
1
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי 23
93 מר
4
4,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הלפרין 12
87 מר
4
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הברון הירש 14
35 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שינקין
35 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שיינקין 21
35 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן 13
100 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק
70 מר
2.5
5,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון רבינוביץ
45 מר
1
3,350 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן
100 מר
4
5,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
החייל האלמוני 7
100 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
רוטשילד 50
80 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 114
59 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גרינבוים 8
90 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
פינס 3
145 מר
4.5
6,250 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 114
60 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 114
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין 10
110 מר
4
5,390 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי 19
55 מר
2.5
4,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
רוטנברג 5
45 מר
1.5
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נעמן 7
65 מר
3
3,850 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אז"ר 10
54 מר
2
3,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
החייל האלמוני 3
125 מר
4
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין 26
50 מר
2.5
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 10
85 מר
3
4,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 56
75 מר
3.5
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 1
30 מר
1
2,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן קיימת לישראל 23
80 מר
3
4,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אבשלום 10
80 מר
3.5
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 24
90 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן
96 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
90 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אז"ר 4
72 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 6
70 מר
3
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
צבי שפירא 5 5
75 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 2
80 מר
4
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ויצמן
3.5
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון זליג 5
135 מר
6
7,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 22
90 מר
3.5
ראשון לציון אברמוביץ'
בר יוחאי 9
120 מר
3
5,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרומפלדור
80 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרכטנברג
42 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
האחים זייגר 1
50 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 30
50 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 4
90 מר
3
5,000 ₪