ראשון לציון אברמוביץ'
שיינקין 22
97 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי
85 מר
3
3,650 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תרמ"ב
120 מר
4
700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גרינבוים
75 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרומפלדור
100 מר
4
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
האחים זייגר
75 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 24
87 מר
3.5
3,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי 9
85 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תרמ"ב
85 מר
3.5
5,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין
100 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תרמ"ב
100 מר
4.5
5,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל
100 מר
4
4,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
40 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
130 מר
5
5,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 13
70 מר
2.5
5,150 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן 2
55 מר
2.5
3,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
30 מר
1.5
2,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל
25 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
95 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק
70 מר
2.5
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
190 מר
5
5,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון
17 מר
1
2,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן קיימת לישראל 29
70 מר
2
3,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גיסין 12
90 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גיסין 12
65 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הברון הירש 16
45 מר
1.5
3,850 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 1
30 מר
1
2,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 46
45 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 15
50 מר
2
3,250 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן
130 מר
5
5,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא 32
45 מר
2
3,550 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי
50 מר
2
3,550 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
האחים זייגר
100 מר
4
4,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גרוזנברג
25 מר
1
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק
85 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אז"ר 5
100 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הברון הירש 19
30 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 52
75 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שליט 1
56 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תרמ"ב
84 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 46
74 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרומפלדור
40 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
צבי הרמן שפירא 15
101 מר
4
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 32
92 מר
3.5
4,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
150 מר
5
6,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הלימון 3
620 מר
9
14,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון זליג 9
10 מר
500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
פינס 5
45 מר
2
3,450 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין
100 מר
4
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שיינקין
100 מר
4
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן היסוד
80 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרומפלדור 8
80 מר
3
5,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
פינס 1
100 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אבשלום 6
10 מר
200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמריהו לוין 9
34 מר
300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן קיימת לישראל 15
102 מר
4
5,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גרינבוים
70 מר
2.5
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
צבי הרמן שפירא 12
40 מר
1.5
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 4
86 מר
3.5
3,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון זליג 5
125 מר
5
7,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
יל"ג 6
80 מר
3.5
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עולי הגרדום 7
95 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גיסין 3
100 מר
4
5,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אז"ר 4
39 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 16
70 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תרמ"ב 13
87 מר
3
5,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמריהו לוין 20
100 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
מוצקין 4
42 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן קיימת לישראל 15
70 מר
3
4,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גיסין 3
100 מר
4
5,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אמיל זולא 26
45 מר
3
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גרינבוים 10
70 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אבשלום 4
100 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי
84 מר
2.5
3,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שליט 4
103 מר
3.5
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
רוטשילד 42
85 מר
3
4,350 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 14
80 מר
3.5
4,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן קיימת לישראל
90 מר
4
5,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין 26
160 מר
5
5,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
70 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גרינבוים
35 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 7
90 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 110
94 מר
4
4,950 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הנרייטה סאלד
85 מר
4
4,950 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אמיל זולא 20
75 מר
2.5
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תרמ"ב 17
70 מר
2.5
3,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אמזלג 4
90 מר
4.5
5,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
פינס 6
78 מר
3
4,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין 5
58 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי
75 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 4
85 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הברון הירש 16
100 מר
3.5
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
החייל האלמוני 8
90 מר
3.5
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין 26
82 מר
3
3,750 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן קיימת לישראל 15
90 מר
4
6,000 ₪