ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן
122 מר
4
7,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
210 מר
4
8,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
68 מר
2
4,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
רופין 12
116 מר
4
ראשון לציון הראשונים
האחים אוסטשינסקי
35 מר
1.5
3,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
68 מר
2
4,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
רוקח
70 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
לוי יצחק מברדיצ'ב
30 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון
46 מר
2.5
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
רוקח
60 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
136 מר
5
5,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
חנקין
70 מר
3
4,490 ₪
ראשון לציון הראשונים
האחים אוסטשינסקי 22
120 מר
5
5,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
72 מר
3
4,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
72 מר
3
4,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
45 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
107 מר
4
5,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
הרצל
95 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון
110 מר
4.5
5,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
חנקין
80 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
52 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
52 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון
75 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון
50 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
גלוסקין
75 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
52 מר
2
3,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
52 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
52 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
סוקולוב
75 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
52 מר
2
3,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
52 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
סוקולוב
90 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
52 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
סוקולוב
50 מר
2.5
4,100 ₪
ראשון לציון הראשונים
בקרמן
220 מר
7
7,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
האחים אוסטשינסקי 22
113 מר
5
6,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו
70 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
הרצל
70 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
52 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
אגוזי
80 מר
3
4,100 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו
35 מר
1
2,400 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון
60 מר
2
4,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
57 מר
2
4,100 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו
90 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון
135 מר
3.5
7,100 ₪
ראשון לציון הראשונים
רוקח
75 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
נווה ציון
65 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן
70 מר
3
5,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
האר"י
65 מר
2.5
3,400 ₪
ראשון לציון הראשונים
הרצל
80 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
האחים אוסטשינסקי 23
120 מר
5
5,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
הרצל
85 מר
3.5
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
190 מר
4
7,400 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון
80 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו
135 מר
6
7,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
הרצל
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
190 מר
4
7,400 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
190 מר
4
7,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
190 מר
4
7,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו
80 מר
3.5
4,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
52 מר
2
4,300 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
72 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
52 מר
2
4,300 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
190 מר
4
7,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו
60 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
הרצל
70 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
הרצל
70 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו
85 מר
3.5
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן
80 מר
3
6,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו
80 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן
110 מר
4
7,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
רוקח
80 מר
3.5
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
נוה ציון
75 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
נוה ציון
75 מר
2
3,200 ₪