ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
123 מר
5
6,400 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
137 מר
5
7,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
136 מר
5
6,300 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
114 מר
4
5,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
50 מר
2
5,850 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
114 מר
4.5
6,100 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
80 מר
3
4,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
123 מר
5
6,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
סמילנסקי 16
70 מר
4
ראשון לציון הראשונים
רוקח 2
44 מר
3
3,400 ₪
ראשון לציון הראשונים
הנצי"ב מוולוז'ין 13
120 מר
4.5
4,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
137 מר
5
7,300 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 22
100 מר
3.5
5,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
80 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 22
80 מר
4
4,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
80 מר
3
5,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 31
90 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
133 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
סוקולוב 9
90 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
מאירוביץ' 6
55 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
80 מר
3
5,100 ₪
ראשון לציון הראשונים
רוקח 2
45 מר
3
3,400 ₪
ראשון לציון הראשונים
מאירוביץ' 23
70 מר
3
3,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
מחלי הלוי 3
230 מר
7
8,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
מאירוביץ' 4
70 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 19
85 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
הפלמ"ח 30
350 מר
5.5
7,100 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
137 מר
5
7,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
רוקח 1
80 מר
3.5