ראשון לציון הראשונים
בקרמן 14
250 מר
8
7,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
52 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
מאירוביץ' 27
200 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
גלוסקין 27
67 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
136 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
סוקולוב 22
30 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
הרצל
70 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן
122 מר
4
7,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
52 מר
2
3,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
גלוסקין
75 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
שיבת ציון 32
60 מר
2
4,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
האחים אוסטשינסקי 21
110 מר
4
6,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 98
40 מר
2
2,650 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
210 מר
4
8,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
האחים אוסטשינסקי 22
113 מר
5
6,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון
50 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון
75 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
52 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
שיבת ציון 29
100 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
114 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
חנקין 16
30 מר
1.5
2,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
114 מר
4.5
6,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
50 מר
2
5,850 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
52 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 71
90 מר
4
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
144 מר
5
6,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
144 מר
5
5,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו
35 מר
1
2,400 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון
110 מר
4.5
5,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 19
105 מר
4
5,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
לוי יצחק מברדיצ'ב
30 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
סוקולוב 9
70 מר
2.5
4,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
סמילנסקי 5
100 מר
3.5
5,100 ₪
ראשון לציון הראשונים
נווה ציון 33
75 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
40 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
80 מר
3
4,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
בר אילן 5
370 מר
2.5
4,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 17
75 מר
3.5
4,400 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
114 מר
4
5,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
בלקינד 42
40 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
פרץ קרלן 2
48 מר
2.5
4,100 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון
60 מר
2
4,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
114 מר
4
5,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן 6
80 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 15
75 מר
3.5
4,400 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 27
70 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכל פוחצ'בסקי 86
40 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
80 מר
3
5,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
חיסין 1
32 מר
1.5
2,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון
135 מר
3.5
7,100 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 43
60 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 34
85 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
רוקח
75 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
136 מר
5
6,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
נווה ציון
65 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
133 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 19
110 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין 13
70 מר
2.5
3,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן
70 מר
3
5,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
מאירוביץ' 6
55 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
137 מר
5
6,750 ₪
ראשון לציון הראשונים
מאירוביץ' 23
70 מר
3
3,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
בן יהודה 12
170 מר
5
6,300 ₪
ראשון לציון הראשונים
מחלי הלוי 3
70 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
מאירוביץ' 23
70 מר
3
3,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין 1
120 מר
4.5
6,850 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן 10
70 מר
3
5,850 ₪
ראשון לציון הראשונים
מחלי הלוי 3
230 מר
7
8,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
114 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
הרצל
80 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
האחים אוסטשינסקי 23
120 מר
5
5,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
פנחסוביץ' 5
110 מר
5
6,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 31
35 מר
1
2,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן 10
90 מר
3
6,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין 2
64 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
בן יהודה 12
120 מר
5
6,300 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 35
75 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
50 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
מאירוביץ' 23
70 מר
3
3,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
הרצל
85 מר
3.5
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
הפלמ"ח 14
64 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין 3
95 מר
4
5,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
סמילנסקי 25
60 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
190 מר
4
7,400 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 27
100 מר
3.5
4,850 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן 10
100 מר
4.5
7,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
האחים אוסטשינסקי 6
200 מר
7
8,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
90 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון
80 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו
135 מר
6
7,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
סמילנסקי 00
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
190 מר
4
7,400 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
190 מר
4
7,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
הפלמ"ח 30
350 מר
5.5
7,100 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 28
65 מר
2.5
3,750 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
190 מר
4
7,800 ₪