ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
114 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
136 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
52 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
מאירוביץ' 27
200 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן
122 מר
4
7,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
52 מר
2
3,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
77 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
הרצל
95 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון
75 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
210 מר
4
8,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
125 מר
5
6,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
80 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון
50 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
114 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
52 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
52 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
136 מר
5
6,300 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
50 מר
2
5,850 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
114 מר
4.5
6,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
137 מר
5
7,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
52 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
144 מר
5
6,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
114 מר
4
5,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
אגוזי
80 מר
3
4,100 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
132 מר
5
6,300 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
123 מר
5
6,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
114 מר
4.5
6,100 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
136 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
133 מר
5
6,400 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
78 מר
3
4,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון
110 מר
4.5
5,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 19
105 מר
4
5,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
136 מר
5
6,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
סמילנסקי 49
60 מר
2.5
3,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
40 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
80 מר
3
4,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
בר אילן 5
370 מר
2.5
4,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
137 מר
5
7,300 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
114 מר
4
5,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
בלקינד 42
40 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
115 מר
4
5,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
114 מר
4
5,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון
60 מר
2
4,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
57 מר
2
4,100 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן 12
100 מר
4
7,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 19
80 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן 6
80 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 22
80 מר
4
4,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
הנצי"ב מוולוז'ין 13
120 מר
4.5
4,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו
90 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3 3
40 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
80 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 27
70 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
80 מר
3
5,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן 12
100 מר
4
7,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון
135 מר
3.5
7,100 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
137 מר
5
6,300 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 34
85 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין 9
100 מר
4
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
רוקח
75 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 63
124 מר
3
8,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
136 מר
5
6,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5 5
114 מר
4.5
6,100 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
133 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 19
110 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
מאירוביץ' 6
55 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן
70 מר
3
5,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
137 מר
5
6,750 ₪
ראשון לציון הראשונים
סוקולוב 9
90 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן 10
100 מר
4
6,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
גלוסקין 10
172 מר
6
9,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
בן יהודה 12
170 מר
5
6,300 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין 1
120 מר
4.5
6,850 ₪
ראשון לציון הראשונים
מחלי הלוי 3
70 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
מחלי הלוי 3
230 מר
7
8,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן 10
70 מר
3
5,850 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
114 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 81
60 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון הראשונים
הרצל
80 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 81
60 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן 10
90 מר
3
6,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין 2
64 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
בן יהודה 12
120 מר
5
6,300 ₪
ראשון לציון הראשונים
גלוסקין 8
115 מר
5
3,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 35
75 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
50 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
הרצל
85 מר
3.5
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
דוד ילין 5
260 מר
5
11,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
190 מר
4
7,400 ₪
ראשון לציון הראשונים
סמילנסקי 25
60 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן 10
100 מר
4.5
7,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
מאירוביץ' 4
70 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
90 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן 10
92 מר
3
6,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
190 מר
4
7,400 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
190 מר
4
7,800 ₪