ראשון לציון הראשונים
חנקין
75 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
90 מר
3
3,650 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן
160 מר
5
11,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
סוקולוב 6
100 מר
4
5,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 39
60 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 1
115 מר
4
5,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
52 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
חיסין
67 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
רופין 12
116 מר
4
ראשון לציון הראשונים
סוקולוב 22
30 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
210 מר
4
8,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
האחים אוסטשינסקי
120 מר
5
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
50 מר
2
5,850 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
52 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
80 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 98
40 מר
2
2,650 ₪
ראשון לציון הראשונים
חנקין 17
75 מר
3
4,750 ₪
ראשון לציון הראשונים
סוקולוב 27
125 מר
3.5
5,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון הכהן 16
125 מר
5
7,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
גלוסקין
100 מר
4
5,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
אליקום 13
150 מר
6
7,770 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 1
144 מר
5
6,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
סוקולוב
70 מר
3
3,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין 1
15 מר
4
5,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 1
123 מר
5
5,750 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכל פוחצ'בסקי
70 מר
2.5
3,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
בן יהודה 5
110 מר
3.5
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 81
50 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן
128 מר
5
7,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 1
123 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
גלוסקין
100 מר
4.5
6,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
סמילנסקי 7
80 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
הרצל
25 מר
1
2,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
לוי יצחק מברדיצ'ב
30 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
ביל"ו 44
50 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן 6
74 מר
3
5,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 1
123 מר
5
5,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין 15
60 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 35
74 מר
3.5
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
ביל"ו 34
30 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
90 מר
3
3,650 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 35
74 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן 8
80 מר
3
5,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
הפלמ"ח 8
55 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
52 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
בן יהודה 5
78 מר
3.5
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 1
137 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
דוד ילין 5
18 מר
1
2,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
133 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
52 מר
2
4,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
האחים אוסטשינסקי
35 מר
1.5
3,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
גלוסקין
75 מר
3
4,050 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 24
90 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
סוקולוב 14
110 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
גלוסקין 6
100 מר
4
6,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
רוקח 4
75 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
בן יהודה
7
6,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 1
90 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
רוקח 5
60 מר
2.5
3,450 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן 12
112 מר
5
8,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 26
75 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
האר"י 17
50 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
שיבת ציון 34
50 מר
2.5
3,100 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין 3
100 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 28
90 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 37
67 מר
2.5
3,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
מאירוביץ' 45
60 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון הראשונים
חנקין 13
95 מר
4
4,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
115 מר
4
5,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
גלוסקין 27
67 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן 3
76 מר
3
ראשון לציון הראשונים
טביב 15
50 מר
1.5
2,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 35
70 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
52 מר
2
4,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
123 מר
5
6,400 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
95 מר
3.5
4,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
114 מר
4
5,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
רופין 12
110 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5 5
144 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
סמילנסקי 13
110 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן
122 מר
4
7,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
שיבת ציון 30
40 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון הראשונים
ניסים מלל 14
30 מר
1
2,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
גלוסקין 27
70 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו
110 מר
3
4,999 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 27
70 מר
3
4,350 ₪
ראשון לציון הראשונים
רוקח
70 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
125 מר
5
6,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכל פוחצ'בסקי 14
75 מר
2.5
3,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
גלוסקין
75 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
חנקין 11
70 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 111
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
ביל"ו 36
50 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
136 מר
5
6,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
ניסים מלל 8
45 מר
2
3,300 ₪