ראשון לציון הראשונים
בר אילן 5
370 מר
2.5
4,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
80 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
52 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
52 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
114 מר
4.5
6,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
שיבת ציון 32
60 מר
2
4,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
אבי האסירים 1
60 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן 12
100 מר
4
7,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
210 מר
4
8,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכל פוחצ'בסקי 86
40 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
האחים אוסטשינסקי 22
113 מר
5
6,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
לוי יצחק מברדיצ'ב 19
35 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן
122 מר
4
7,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון
75 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
80 מר
3
5,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו
35 מר
1
2,400 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
137 מר
5
7,300 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
114 מר
4.5
6,100 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
114 מר
4
5,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין 15
65 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
115 מר
4
5,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
הרצל
95 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
חיסין 1
32 מר
1.5
2,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין 15
65 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
114 מר
4
5,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 98
40 מר
2
2,650 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
50 מר
2
5,850 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
136 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
114 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
נווה ציון 11
75 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
57 מר
2
4,100 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
144 מר
5
6,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו
90 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
77 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
52 מר
2
3,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
אגוזי
80 מר
3
4,100 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
123 מר
5
6,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
132 מר
5
6,300 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון
135 מר
3.5
7,100 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
137 מר
5
6,300 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
137 מר
5
7,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 43
60 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 34
85 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 88
48 מר
2.5
3,400 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
125 מר
5
6,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
רוקח
75 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 63
124 מר
3
8,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו
70 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
נווה ציון
65 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
פרץ קרלן 2
48 מר
2.5
4,100 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5 5
114 מר
4.5
6,100 ₪
ראשון לציון הראשונים
הרצל
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
סמילנסקי 32
250 מר
6
8,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
לוי יצחק מברדיצ'ב
30 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
טביב 15
50 מר
1
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 30
75 מר
2.5
3,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
136 מר
5
6,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן 10
100 מר
4
6,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
האחים אוסטשינסקי 22
120 מר
5
5,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
סוקולוב
75 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין 13
70 מר
2.5
3,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 19
110 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו
60 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
136 מר
5
6,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
בלקינד 42
40 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
האחים אוסטשינסקי 22
15 מר
ראשון לציון הראשונים
סמילנסקי 5
100 מר
3.5
5,100 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
136 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
מאירוביץ' 6
55 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן
70 מר
3
5,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
133 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
137 מר
5
6,750 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין 15
65 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
80 מר
3
5,100 ₪
ראשון לציון הראשונים
סוקולוב 9
70 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
גלוסקין 18
90 מר
4
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן 6
80 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין 15
56 מר
2.5
3,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
נוה ציון
75 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 22
80 מר
4
4,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן 12
100 מר
4
7,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
40 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
חיסין 111
45 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
הכרמל 9
20 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
סמילנסקי 54
70 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
הרצל
70 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
סמילנסקי 40
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
הרצל
70 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 48
54 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון הראשונים
מאירוביץ' 23
70 מר
3
3,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
בן יהודה 12
170 מר
5
6,300 ₪
ראשון לציון הראשונים
גלוסקין 10
172 מר
6
9,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין 1
120 מר
4.5
6,850 ₪
ראשון לציון הראשונים
מאירוביץ' 23
70 מר
3
3,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
מחלי הלוי 3
70 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן 10
70 מר
3
5,850 ₪