ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
120 מר
4
6,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מיכה יוסף
110 מר
4
4,700 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
40 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
חיספין 16
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 82
110 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מיש"ר
250 מר
5
9,700 ₪
ראשון לציון כצנלסון
משה הס
28 מר
1.5
2,700 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
100 מר
4
4,700 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 1
28 מר
1.5
3,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 72
60 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית ספר 17
45 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון כצנלסון
המושבה
60 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ש. בן ציון 12
70 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מבצע קדש 5
75 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית ספר 26
120 מר
5
5,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
התקווה 3
55 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 60
40 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ההתיישבות 18
210 מר
6
15,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הלוחמים 2
98 מר
4
5,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
התקווה
110 מר
3
5,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
138 מר
5
5,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 82
95 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
105 מר
4
4,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
סשה ארגוב 6
280 מר
5
12,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
22 מר
1.5
2,800 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
35 מר
1.5
3,100 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
100 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 33
100 מר
4
5,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
א.ד. גורדון 30
59 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ארתור רובינשטיין 11
30 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
25 מר
1.5
1,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ז'בוטינסקי 73
82 מר
3.5
4,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
המעיין 9
91 מר
4
5,400 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 108
83 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מבצע קדש
80 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ז'בוטינסקי 53
55 מר
2
3,550 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הפרדס הראשון 1
188 מר
5.5
10,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית ספר 28
110 מר
4.5
5,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 16
100 מר
3.5
3,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הדגל העברי 2
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית ספר 20
45 מר
2
3,550 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ההכשרות 10
195 מר
6
12,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית גנים
85 מר
3.5
4,850 ₪
ראשון לציון כצנלסון
איינשטיין 9
45 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 19
130 מר
4.5
5,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
המעיין 11
110 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
לילינבלום 10
45 מר
2
2,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
סשה ארגוב 6
120 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מבצע קדש 13
120 מר
5
5,600 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 16
75 מר
3.5
3,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
130 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ברזילי 1
70 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 100
30 מר
1
2,600 ₪
ראשון לציון כצנלסון
 
130 מר
5.5
7,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
שלום עליכם
330 מר
4
12,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
יצחק טבנקין 20
50 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 74
80 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
דובנוב 13
25 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 75
20 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ארלוזורוב 35
400 מר
5.5
8,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מבצע קדש 5
80 מר
3
ראשון לציון כצנלסון
פרופ' נחום 3
90 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הדגל העברי 16
106 מר
4
5,750 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מבצע קדש
3
4,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
איינשטיין 8
68 מר
2
3,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
אליהו גולומב 17
500 מר
4
6,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
טשרניחובסקי 9
110 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
התקווה 22
100 מר
4
5,800 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מבצע קדש 16
115 מר
4
5,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
א.ד. גורדון 10
70 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הדגל העברי 6
60 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מבצע קדש
80 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
שלום עליכם 20
55 מר
2
3,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
המעיין 11
75 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית ספר 22
100 מר
3.5
4,450 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ההתיישבות
150 מר
5
9,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 25
40 מר
1
2,800 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מבצע קדש 16
80 מר
3.5
4,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
96 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית ספר
77 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
המתנדבים 112
70 מר
2.5
ראשון לציון כצנלסון
התקווה 18
80 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ז'בוטינסקי 53
105 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הרשקוביץ 100
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מיכה יוסף 3
90 מר
3.5
4,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 66
35 מר
1
3,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
טשרניחובסקי 6
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
התקווה 22
100 מר
4
6,100 ₪
ראשון לציון כצנלסון
חלץ 5
85 מר
3.5
4,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית ספר
95 מר
3.5
ראשון לציון כצנלסון
דבורה בארון 4
100 מר
3
4,700 ₪
ראשון לציון כצנלסון
בורוכוב 23
60 מר
1.5
3,250 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
90 מר
3
5,800 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 19
120 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
120 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית ספר 20
80 מר
3.5
4,500 ₪