ראשון לציון כצנלסון
המעיין
95 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
המעיין
95 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ז'בוטינסקי 69
93 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
טשרניחובסקי 6
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
התקווה 22
140 מר
5.5
5,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 74
80 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
400 מר
4
7,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הדגל העברי 1
80 מר
3.5
4,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
80 מר
3.5
5,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
משה הס 1
103 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ארלוזורוב 51
70 מר
3.5
3,700 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הרשקוביץ 100
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
שמעוני 6
60 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
40 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
110 מר
3
4,100 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ההתיישבות 47
120 מר
5
7,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הדגל העברי 16
106 מר
4
5,750 ₪
ראשון לציון כצנלסון
משה הס 1
100 מר
4
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 74
80 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 37
35 מר
1.5
3,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
110 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 72
60 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 22
92 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
התקווה
100 מר
3
2,350 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 5
80 מר
3.5
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
דב הוז 4
55 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
טשרניחובסקי 5
18 מר
1,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
דבורה בארון 6
65 מר
2
4,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
170 מר
3
5,600 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
115 מר
4
5,750 ₪
ראשון לציון כצנלסון
סשה ארגוב 6
280 מר
6
12,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מיכה יוסף 8
80 מר
3.5
3,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
המושבה 9
100 מר
3
7,100 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 1
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 106
40 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 102
6 מר
350 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
85 מר
2.5
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
המעיין 11
100 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
אליהו גולומב 9
35 מר
1.5
2,750 ₪
ראשון לציון כצנלסון
דובנוב 9
140 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית ספר
85 מר
3.5
4,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
התקווה 10
120 מר
5
5,600 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 112
75 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
המעיין
100 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 76
55 מר
2.5
3,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מבצע קדש 20
78 מר
3
5,400 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ארלוזורוב 6
90 מר
3.5
4,100 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מאפו 10
65 מר
2.5
3,800 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 114
12 מר
200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ז'בוטינסקי 73
88 מר
3.5
4,400 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
115 מר
5
6,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הדגל העברי 3
90 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
65 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
שדרות בן גוריון 35
80 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 68
35 מר
1.5
3,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית ספר 6
75 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
דבורה בארון 5
100 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
המעיין 16
110 מר
4.5
5,600 ₪
ראשון לציון כצנלסון
התקווה 13
100 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון כצנלסון
השחר 26
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
50 מר
2
ראשון לציון כצנלסון
מבצע קדש 23
70 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 76
70 מר
2.5
3,700 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
32 מר
1
2,700 ₪
ראשון לציון כצנלסון
בורוכוב 100
60 מר
2.5
5,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
דבורה בארון 6
65 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
182 מר
6
11,400 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מיש"ר 12
145 מר
5.5
ראשון לציון כצנלסון
יעקב פרי 13
55 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 114
10 מר
250 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מבצע קדש 20
90 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ז'בוטינסקי 53
102 מר
3.5
5,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הדגל העברי 2
66 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית ספר 20
90 מר
3
4,400 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מיש"ר 12
142 מר
5.5
9,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 37
25 מר
1.5
2,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
370 מר
3
5,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מיכה יוסף 3
100 מר
3.5
3,600 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הדגל העברי
80 מר
3
2,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מיכה יוסף 13
100 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית גנים
100 מר
4
5,600 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הדגל העברי 2
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית ספר
3
4,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מיכה יוסף
70 מר
3.5
4,000 ₪