ראשון לציון כצנלסון
הפרדס הראשון 2
32 מר
2
2,600 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
18 מר
1
2,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
חיספין 16
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
130 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
120 מר
4
6,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ז'בוטינסקי 53
65 מר
2.5
3,700 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית ספר 6
87 מר
3.5
4,600 ₪
ראשון לציון כצנלסון
 
95 מר
3.5
4,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
השחר
80 מר
2.5
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
80 מר
3
ראשון לציון כצנלסון
מבצע קדש 20
67 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
טשרניחובסקי 12
45 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 21
33 מר
1
2,800 ₪
ראשון לציון כצנלסון
א.ד. גורדון 29
45 מר
2
3,950 ₪
ראשון לציון כצנלסון
שדרות בן גוריון 35
90 מר
4
4,400 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הפרדס הראשון 1
188 מר
5.5
10,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ז'בוטינסקי 53
105 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
טשרניחובסקי
140 מר
6
7,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית ספר
77 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית ספר 18
80 מר
3.5
4,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
א.ד. גורדון 30
49 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 82
110 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
חלץ 5
85 מר
3.5
4,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
חיספין 15
210 מר
6
11,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
חיים חפר 20
75 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הדגל העברי 1
50 מר
2
3,850 ₪
ראשון לציון כצנלסון
טשרניחובסקי 7
45 מר
1
2,700 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 72
67 מר
3
4,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
א.ד. גורדון 20
45 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 108
83 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון כצנלסון
התקווה 3
100 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הדגל העברי 4
43 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
המעיין 11
100 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
96 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
המעיין
100 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 55
30 מר
1
2,850 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 16
100 מר
3.5
3,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
 
130 מר
5.5
7,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ההתיישבות
150 מר
5
9,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
92 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הפורצים 7
90 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית גנים
100 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
דבורה בארון 4
70 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
120 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית ספר 6
87 מר
3.5
4,600 ₪
ראשון לציון כצנלסון
אליהו גולומב 9
35 מר
1.5
2,750 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
85 מר
2.5
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
35 מר
1.5
3,100 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית ספר
85 מר
3.5
4,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
התקווה 10
120 מר
5
5,600 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 22
92 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
דובנוב 9
140 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הרשקוביץ 100
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
170 מר
3
5,600 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 112
75 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ארתור רובינשטיין 11
30 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
התקווה 22
122 מר
5
5,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
בורוכוב 222
75 מר
2.5
3,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
פרופ' נחום 3
90 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 1
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
שלום עליכם 11
30 מר
1
2,950 ₪
ראשון לציון כצנלסון
טשרניחובסקי 5
18 מר
1,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
32 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
40 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
דבורה בארון 6
65 מר
2
4,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
משה הס 1
100 מר
4
ראשון לציון כצנלסון
הפרדס הראשון 1
188 מר
5
9,800 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הפורצים
60 מר
2.5
4,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הלולב 2
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
110 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית גנים
74 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
צבי שולמן 3
120 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 106
40 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון כצנלסון
התקווה
110 מר
3
5,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 76
55 מר
2.5
3,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
המושבה 9
100 מר
3
7,100 ₪
ראשון לציון כצנלסון
א.ד. גורדון 30
55 מר
2
3,950 ₪
ראשון לציון כצנלסון
פרופ' נחום
83 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
איינשטיין 8
68 מר
2.5
3,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מבצע קדש 18
80 מר
3
3,600 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 72
67 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ארלוזורוב 1
250 מר
5.5
9,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מבצע קדש 20
78 מר
3
5,400 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 72
70 מר
2
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
שדרות בן גוריון 33
100 מר
3
4,850 ₪
ראשון לציון כצנלסון
המעיין 16
35 מר
2
3,350 ₪
ראשון לציון כצנלסון
איינשטיין 3
250 מר
6
10,700 ₪
ראשון לציון כצנלסון
המעיין 3
100 מר
4.5
5,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הפורצים 7
60 מר
2.5
4,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 68
55 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון כצנלסון
המעיין 9
100 מר
4
5,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית ספר 22
90 מר
3.5
4,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ארלוזורוב 6
90 מר
3.5
4,100 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ברנר 19
40 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 1
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
דובנוב 101
50 מר
2
4,200 ₪