ראשון לציון כצנלסון
קרית ספר 22
100 מר
4.5
ראשון לציון כצנלסון
הפרדס הראשון 1
188 מר
5.5
10,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ברזילי
70 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון כצנלסון
המושבה
60 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מיכה יוסף
110 מר
4
4,700 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מיכה יוסף
100 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הדגל העברי
80 מר
3
4,100 ₪
ראשון לציון כצנלסון
סשה ארגוב
30 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
חיספין
90 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ש. בן ציון 12
70 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הדגל העברי 10
100 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
100 מר
4
4,700 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
22 מר
1.5
2,800 ₪
ראשון לציון כצנלסון
התקווה
70 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 35
157 מר
6
7,750 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
140 מר
5
6,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
שאול יעקובי 19
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
בורוכוב 1
60 מר
2.5
4,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 100
60 מר
2.5
3,700 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הפורצים 4
20 מר
1
2,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 100
60 מר
2.5
3,600 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מבצע קדש 16
115 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 17
30 מר
1
3,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
סשה ארגוב 6
120 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
סשה ארגוב 6
350 מר
6
12,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 74
100 מר
5
5,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הרב יצחק שלינקה 8
100 מר
4
7,100 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 102
43 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מיכה יוסף 7
100 מר
4.5
4,700 ₪
ראשון לציון כצנלסון
המעיין 16
75 מר
3.5
5,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מיכה יוסף 3
100 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 16
95 מר
3.5
3,800 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
25 מר
1.5
1,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
פרופ' נחום 3
120 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 17
30 מר
1
3,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 37
30 מר
1.5
3,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הרב יצחק שלינקה 4
80 מר
3
6,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הפורצים
20 מר
1
2,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
א.ד. גורדון 2
130 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ז'בוטינסקי 69
55 מר
2
3,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית ספר 28
75 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ברזילי 1
70 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
איינשטיין 8
68 מר
2
3,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
32 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
חיספין 7
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הרשקוביץ 10
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
א.ד. גורדון 30
70 מר
2.5
4,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
שלום עליכם 13
450 מר
6
8,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ההכשרות 6
103 מר
4
6,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 37
13 מר
1
1,950 ₪
ראשון לציון כצנלסון
טשרניחובסקי 1
25 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ברזילי 8
120 מר
4
6,400 ₪
ראשון לציון כצנלסון
אהרונוביץ'
90 מר
4
6,600 ₪
ראשון לציון כצנלסון
 
800 מר
ראשון לציון כצנלסון
מיכה יוסף 1
55 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ארתור רובינשטיין 11
30 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
אליהו גולומב 26
80 מר
3
4,600 ₪
ראשון לציון כצנלסון
סשה ארגוב 6 6
350 מר
6
12,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ההכשרות 10
194 מר
6
ראשון לציון כצנלסון
ז'בוטינסקי 57
70 מר
2.5
3,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 4
33 מר
1
ראשון לציון כצנלסון
קרית ספר 18
100 מר
3.5
4,400 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הדגל העברי 2
60 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הלולב 30
30 מר
1.5
2,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ארלוזורוב 4
65 מר
3
4,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
משה הס
28 מר
1.5
2,700 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית ספר 26
110 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ההתיישבות 5
65 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הרשקוביץ 14
50 מר
2
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הלולב 2
50 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הפרדס הראשון
130 מר
5.5
6,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
א.ד. גורדון 30
59 מר
2
3,450 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ההתיישבות 46
40 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית ספר 24
100 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 1
28 מר
1.5
3,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 82
110 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
התקווה 3
55 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 4
30 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ש. בן ציון 13
55 מר
3
3,350 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
40 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
המעיין 9
91 מר
4
5,400 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
40 מר
1.5
2,850 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הדגל העברי 3
120 מר
5
5,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית ספר 26
110 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 112
70 מר
3
2,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ברזילי 6
80 מר
4
4,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
אהרונוביץ' 21
440 מר
3
6,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
אהרונוביץ' 11
330 מר
4
ראשון לציון כצנלסון
איינשטיין 9
45 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
טשרניחובסקי 9
110 מר
4.5
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
דבורה בארון 6
65 מר
2
4,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הפרדס הראשון 3
145 מר
5.5
6,700 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ההתיישבות 18
210 מר
6
15,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הרב יצחק שלינקה 4
124 מר
5
7,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
טשרניחובסקי 1
25 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
א.ד. גורדון 30
70 מר
2.5
4,000 ₪