ראשון לציון שיכוני המזרח
ד'ארבלה 6
90 מר
3
4,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפות
120 מר
5
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 40
72 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 91
50 מר
2
3,750 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל
5
6,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא
60 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל
5
6,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה
1
2,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האורן
75 מר
3
4,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל
120 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
יעקב כהן 1 1
130 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב 10
30 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 1
280 מר
5
ראשון לציון שיכוני המזרח
האגוז 9
35 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
סעדיה ויוסף בשארי 7
80 מר
3
5,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 1111
50 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 101
60 מר
2
4,550 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 67
50 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
יעקב כהן 1
60 מר
2.5
100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 111
30 מר
1
2,350 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שדרות יעקב 50 50
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הזמיר 41
76 מר
3
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
יונה בוגלה 3
106 מר
4
6,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 111
30 מר
1
2,350 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האתרוג 23
508 מר
5
8,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 109
55 מר
2
4,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנוטרים
300 מר
4
6,950 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 95
120 מר
4
5,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 2
80 מר
3.5
4,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 1
35 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ד'ארבלה 4
24 מר
1.5
2,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
כרכום 5
75 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות
45 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
יחזקאל הנביא 44
95 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב 19
55 מר
2
3,350 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנביאים 60
40 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האתרוג
520 מר
4.5
9,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 19
35 מר
1.5
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ד'ארבלה 60
50 מר
2
3,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
יחזקאל הנביא 20
90 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מרבד הקסמים 6
45 מר
2
ראשון לציון שיכוני המזרח
מלאכי 11
28 מר
1
1,790 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא 20
37 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי טרפון 6
50 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ד'ארבלה 60
50 מר
2
4,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא 20
37 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 53
38 מר
1.5
2,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
השזיף
220 מר
7
12,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
התפוח 6
40 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
בן זכאי 23
43 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 43
250 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
חגי הנביא 7
45 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת
105 מר
4
5,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב
40 מר
1.5
3,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ההדס 6
45 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא 20
35 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 14
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת
250 מר
5
6,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שדרות יעקב 11
35 מר
2
ראשון לציון שיכוני המזרח
החבצלת 10
30 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
יונה בוגלה 3
106 מר
4
6,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 1
35 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החבצלת 19
65 מר
2.5
4,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הזמיר 1
76 מר
3
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האגוז
200 מר
5
7,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הצאלים 2
40 מר
1.5
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הר סיני 3
84 מר
3
4,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
פטריה 4
147 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הלבונה 14
35 מר
1.5
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנביאים 26
45 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 00
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 9
146 מר
6
6,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 1
50 מר
2
ראשון לציון שיכוני המזרח
דניאל הנביא 20
70 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האלון
24 מר
1
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זרובבל 10
35 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מאיר אבנר 10
500 מר
3
6,450 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האשל 26
30 מר
2
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 122
60 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 1
35 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 14
35 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא 8
80 מר
3
5,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מרבד הקסמים
2
3,209 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ד'ארבלה 6
90 מר
3
4,550 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
דבורה הנביאה 12
35 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
המעפילים 7
180 מר
4.5
6,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מאיר אבנר 10
85 מר
3
6,509 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מאיר אבנר 10
85 מר
3
6,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
יפתח 7
39 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדולב 4
30 מר
1.5
2,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 71
25 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רד"ק 24
48 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
יוסף הנשיא 4
60 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האפרסק 9
64 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
יונה בוגלה 5
230 מר
4
7,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 101
45 מר
1.5
2,500 ₪