ראשון לציון שיכוני המזרח
הפרח 67
100
3
4,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האשל 5
269
5.5
7,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדקל 11
100
3
4,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ההדס
500
7
9,000 ₪