ראשון לציון שיכוני המזרח
ד'ארבלה 60
50 מר
2
3,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ד'ארבלה 60
50 מר
2
4,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 91
65 מר
2
4,650 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנביאים 40
65 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 101
65 מר
2
4,750 ₪