ראשון לציון שיכוני המזרח
ד'ארבלה 16
60
2
ראשון לציון שיכוני המזרח
חיים חפר 1
137
5
6,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 91
50
2
3,650 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 90
70
2
3,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
חיים חפר 1
125
5
6,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנביאים 22
120
4
4,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
דודו דותן 5
115
4
5,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנביאים 15
50
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ההדס 9
50
1.5
2,600 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
חיים חפר 1
128
5
6,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת
50
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
חיים חפר 1
137
5
6,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
יוסף הנשיא 11
45
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
דודו דותן 1
123
5.5
6,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנביאים 4
50
3
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
 
30
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הפרח 67
100
3
4,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
חיים חפר 5
137
5
6,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות
50
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 91
64
2
4,750 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
דודו דותן 1
123
5.5
6,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדודאים 3
90
4
4,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
חיים חפר 1
125
5
6,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
חיים חפר 1
92
3
4,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
דודו דותן 5
137
5
6,450 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
חיים חפר 1
137
5
6,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 111
35
1
2,450 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הערבה 6
45
2
ראשון לציון שיכוני המזרח
חיים חפר 1
105
4
5,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנוטרים 46
60
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנוטרים 18
65
3
3,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
דניאל הנביא 17
40
1.5
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
עזרא 11
80
3
3,600 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 54
24
1
1,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 58
50
2
3,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מרבד הקסמים 5
80
2
4,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הזמיר 1
30
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
אורנה פורת 4
115
4
5,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הפרח 112
130
5
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 21
50
1
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 74
80
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
אורנה פורת 1
110
4
6,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 33
87
5
4,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
דודו דותן 1
92
3
5,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
 
95
3
5,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האשל 1
60
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
 
160
5
7,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 54
45
2
3,600 ₪