ראשון לציון שיכוני המזרח
הפרח 112
45 מר
2.5
3,600 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 77
120 מר
5
5,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 1111
60 מר
2.5
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 21
65 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדולב 1
35 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
דבורה הנביאה 5
30 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא 1
185 מר
4
7,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מלאכי 9
30 מר
1
ראשון לציון שיכוני המזרח
בן זכאי 23
43 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ההדס 8
200 מר
6
9,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 43
250 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 42
45 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הפרח 46
25 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האשל 2
57 מר
2.5
4,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 1
30 מר
2.5
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רד"ק 7
24 מר
1
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
חגי הנביא 7
45 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הכלנית 12
24 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי נחמיה מוטא 85
30 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת
105 מר
4
5,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב
40 מר
1.5
3,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ההדס 6
45 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ירמיהו הנביא 7
25 מר
1
2,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הורד 8
52 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האלה
55 מר
2
3,250 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הברוש 4
55 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הפרח 112
150 מר
4
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי מאיר 999
9999 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא 20
35 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 14
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא 9
60 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
יחזקאל הנביא 50
40 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 77
30 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת
250 מר
5
6,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות
3
3,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 75
30 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 52
50 מר
2
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדקל 10
50 מר
3.5
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האפרסק 9
64 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הכלנית 11
50 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זאב 4
50 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האלה 14
55 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שדרות יעקב 11
35 מר
2
ראשון לציון שיכוני המזרח
הורד 17
50 מר
2.5
3,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
עזרא 3
40 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החבצלת 10
30 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 43
20 מר
1
2,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
יונה בוגלה 3
106 מר
4
6,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 97
20 מר
1
2,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 16
27 מר
1
2,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 40
100 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זרובבל 9
20 מר
1
2,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
בן זכאי 25
30 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 460
45 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 1
35 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי מאיר 8
28 מר
1.5
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
עזרא 1
40 מר
1
2,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האשל 29
30 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 77
40 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הזמיר 1
76 מר
3
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הפרח 97
50 מר
2.5
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הפרח 23
30 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מלאכי 8
300 מר
8
9,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 56
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 47
95 מר
3.5
4,600 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זאב 4
50 מר
2
2,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האגוז
200 מר
5
7,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הר סיני 3
84 מר
3
4,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הלבונה 14
35 מר
1.5
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
פטריה 4
147 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הליבנה 7
35 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב 36
35 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 00
50 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
עזרא 88
35 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנביאים 26
45 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 130
45 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 00
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 9
146 מר
6
6,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 111
70 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב 63
30 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנביאים 00
45 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האגוז 8
105 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 1
50 מר
2
ראשון לציון שיכוני המזרח
האפרסק 1
50 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האשל 1
82 מר
3.5
5,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
דניאל הנביא 20
70 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 400
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדולב 15
40 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זרובבל 10
35 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מאיר אבנר 10
500 מר
3
6,450 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האשל 26
30 מר
2
ראשון לציון שיכוני המזרח
שדרות יעקב 64
70 מר
3
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 50
55 מר
2.5
4,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 122
60 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא 9
30 מר
2
2,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 1
35 מר
2
3,200 ₪