ראשון לציון שיכוני המזרח
יחזקאל הנביא 20
90 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת
110 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ד'ארבלה 60
50 מר
2
4,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
בן זכאי 3
32 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב 10
30 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
התות 17
30 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא 20
37 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רד"ק 7
24 מר
1
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
השזיף
220 מר
7
12,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
עזרא 2
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפות
120 מר
5
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל
120 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 99
45 מר
1.5
4,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האשל 1
84 מר
3
5,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 19
45 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הזמיר 41
76 מר
3
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
בן זכאי 23
43 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
השזיף
55 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ההדס 8
200 מר
6
9,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האתרוג
520 מר
4.5
9,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 43
250 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 42
45 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 91
50 מר
2
3,750 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי טרפון 6
50 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
אלפסי 6
30 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רד"ק 7
24 מר
1
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האשל 2
57 מר
2.5
4,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
סטרומה 2
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ירמיהו הנביא 19
40 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 1
30 מר
2.5
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האשל 29
30 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זרובבל 9
20 מר
1
2,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הכלנית 12
24 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 47
95 מר
3.5
4,600 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ד'ארבלה 6
90 מר
3
4,550 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת
105 מר
4
5,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
כרכום 5
75 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
התפוח 6
40 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי נחמיה מוטא 85
30 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב
40 מר
1.5
3,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 109
55 מר
2
4,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ההדס 6
45 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא 1
185 מר
4
7,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שדרות יעקב 63
70 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זאב 4
50 מר
2
2,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מלאכי 9
30 מר
1
2,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדקל 12
65 מר
3
ראשון לציון שיכוני המזרח
חגי הנביא 7
45 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הברוש 4
55 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האלה
55 מר
2
3,250 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא 20
35 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי מאיר 999
9999 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 14
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא 9
60 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הפרח 46
25 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
עזרא 3
40 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 43
20 מר
1
2,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 77
120 מר
5
5,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 1111
60 מר
2.5
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מלאכי 8
300 מר
8
9,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הכלנית 11
50 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
דבורה הנביאה 5
30 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות
3
3,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ירמיהו הנביא 7
25 מר
1
2,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שדרות יעקב 11
35 מר
2
ראשון לציון שיכוני המזרח
זאב 4
50 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האלה 14
55 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הורד 8
52 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זרובבל 9
25 מר
1
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החבצלת 10
30 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת
250 מר
5
6,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 40
100 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
יונה בוגלה 3
106 מר
4
6,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 97
20 מר
1
2,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 16
27 מר
1
2,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 75
30 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מרבד הקסמים 6
45 מר
2
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי מאיר 33
45 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדקל 13
30 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
בן זכאי 25
30 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הפרח 112
45 מר
2.5
3,600 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 77
30 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 460
45 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 1
35 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הזמיר 1
76 מר
3
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי מאיר 8
28 מר
1.5
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הפרח 23
30 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
עזרא 1
40 מר
1
2,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הפרח 97
50 מר
2.5
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 77
40 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האגוז
200 מר
5
7,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הר סיני 3
84 מר
3
4,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הלבונה 14
35 מר
1.5
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
פטריה 4
147 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הליבנה 7
35 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב 36
35 מר
2
3,100 ₪