ראשון לציון שיכוני המזרח
ההדס
500 מר
7
9,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה
60 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא
78 מר
3
4,850 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 79
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי מאיר
35 מר
1
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת
50 מר
3.5
4,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפות
15 מר
5
5,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפות
120 מר
5
ראשון לציון שיכוני המזרח
עזרא 3
40 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הפרח 116
52 מר
2.5
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הלבונה 15
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 91
45 מר
2.5
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות
100 מר
4
4,450 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה
45 מר
1.5
2,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב 1
65 מר
2.5
4,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 13
40 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ד'ארבלה 6
90 מר
3.5
4,750 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
יוסף הנשיא 8
60 מר
2
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי טרפון 6
60 מר
3.5
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
עובדיה 4
35 מר
1
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האלה 11
180 מר
5
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרב טייב 4
35 מר
1.5
2,600 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האלון 18
74 מר
1.5
2,850 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדובדבן 11
40 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 87
40 מר
2
2,600 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 21
50 מר
2
2,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא
75 מר
3.5
4,850 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האפרסק
70 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זאב 1
75 מר
2.5
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
חגי הנביא 4
140 מר
1
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זאב 26
60 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא 9
45 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
עובדיה 2
60 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זאב 4
50 מר
2
2,600 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זרובבל 9
50 מר
2
3,060 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 71
30 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי מאיר 1
40 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדודאים 3
100 מר
4
4,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ההדס 8
30 מר
1
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ירמיהו הנביא 10
45 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 10
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא 1
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב
65 מר
2.5
4,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב 48
30 מר
2
2,600 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הורד 30
70 מר
3
4,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדובדבן 6
30 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הפרח 70
35 מר
2
2,600 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדקל 1
100 מר
3
ראשון לציון שיכוני המזרח
יעקב כהן 6 6
103 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 65
60 מר
1.5
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ד'ארבלה 9
40 מר
2
2,970 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 50
1
2,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 109
45 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ההדס 12
75 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הפרח 49
25 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
התות
38 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הברוש 25
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
עזרא 1
70 מר
3
4,850 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ההדס 8
200 מר
6
8,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדולב 4
30 מר
1.5
2,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זרובבל 1
295 מר
6
10,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 64
50 מר
3.5
4,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
בן זכאי 10
40 מר
2
3,250 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הכלנית 3
42 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האתרוג 25
67 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 28
44 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האשל 24
75 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החרוב 16
26 מר
1
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מלאכי 11
230 מר
2
4,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנוטרים 8
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ד'ארבלה 4
30 מר
1.5
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 84
65 מר
2.5
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנוטרים 46
70 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבנו תם 8
80 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנביאים 22
80 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האלה
55 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפות
75 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זרובבל 9
27 מר
1.5
2,600 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת
70 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 24
100 מר
3.5
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 46
310 מר
3.5
4,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האגוז 10
112 מר
3.5
4,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
בן זכאי 10
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 40
72 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 30
90 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 1
230 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 100
50 מר
2.5
3,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רד"ק 7
20 מר
1
2,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא
50 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האלון 18
20 מר
1
2,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
סעדיה ויוסף בשארי 6
125 מר
4
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה
45 מר
2.5
ראשון לציון שיכוני המזרח
הברוש 4
410 מר
4
6,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 79
35 מר
1.5
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הפרח 32
82 מר
3.5
5,000 ₪