ראשון לציון רמב"ם
צ"ג בנות 19
90 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
זד"ל 5
220 מר
5
6,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יוסף הלוי 5
70 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
נחמה פוחצ'בסקי 19
75 מר
3
4,150 ₪
ראשון לציון רמב"ם
האחים סולימן 12
94 מר
4
5,450 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הגאון מוילנה 10
48 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רמב"ם 47
120 מר
5.5
6,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רוטשילד 28
40 מר
2.5
3,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אחיעזר 4
45 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד אלרואי 18
30 מר
1
2,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 9
30 מר
1
2,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוליק איל 13
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אלקלעי 22
80 מר
4
4,650 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מיימון 3
17 מר
1
2,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד אלרואי 4
65 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
בן זאב 5
60 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה לייב פינסקר 42
80 מר
4
4,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרצל 71
74 מר
3
3,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה רגוניס 9
45 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה רגוניס 22
60 מר
2
3,650 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מזרחי 4
90 מר
3.5
4,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אשר לוין 4
100 מר
3.5
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
ירושלים 7
75 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אשר לוין 4
120 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
סמטת בצלאל 6
100 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רמב"ם 42
100 מר
4
5,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה לייב פינסקר 46
78 מר
3
4,750 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אחד העם 17
55 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רש"י 24
100 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
ויגודסקי 9
120 מר
4
ראשון לציון רמב"ם
מקלף 3
25 מר
1
2,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רש"י 10
94 מר
4
5,100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודית ואליקום נחמוני 1
60 מר
2
3,250 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה הלוי 1111
80 מר
3.5
4,350 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יוחנן הסנדלר 7
100 מר
1
5,100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה רגוניס 9
45 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
צ"ג בנות 15
30 מר
1
2,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רש"י 2
150 מר
5
6,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה לייב פינסקר 3
40 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 18
30 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר 7
105 מר
4.5
5,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אחד העם
30 מר
1
3,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרצל 59
80 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
ויתקין 9
90 מר
4.5
4,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
ירושלים 5
50 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רמב"ם 64
50 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
קידוש השם 13
110 מר
4
4,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יוחנן הסנדלר 8
100 מר
3.5
5,080 ₪
ראשון לציון רמב"ם
בית יוסף 8
100 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
וייצבארד 9
55 מר
3
3,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רוטשילד 27
75 מר
3
3,750 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר 33
90 מר
4
4,550 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה הלוי 52
76 מר
3
4,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
וייצבארד 5
120 מר
4.5
5,100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רש"י 29
80 מר
3
4,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרצל 47
50 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד אלרואי 4
80 מר
3
3,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב זינגר 8
32 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב קוק 12
100 מר
4
5,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב קוק 5
75 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
צ"ג בנות 27
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אברבנאל 4
12 מר
300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב הרצוג 6
50 מר
3
4,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
וייצבארד 3
30 מר
2
2,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרצל 39
25 מר
1
2,100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב קוק 19
103 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה לייב פינסקר 32
90 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר 15
75 מר
3
4,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
פיינברג 7
87 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רש"י 44
76 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
בית יוסף 3
110 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור
140 מר
5.5
5,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
סמטת בצלאל 6
100 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 27
38 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב קוק 2
100 מר
4
4,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
ברנדייס 11
70 מר
3
2,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
חזון אי"ש 1
100 מר
3.5
4,100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
בית יוסף 5
100 מר
4
4,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
צבי גנות 4
260 מר
5
7,850 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד אלרואי 11
19 מר
1
2,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר 40
55 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
בית יוסף 5
91 מר
4.5
5,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מיימון 1
65 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הגדוד העברי 85
100 מר
3
4,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרצל 71
74 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
בן זאב 3
105 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אשר ברש 2
75 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 26
110 מר
4
4,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה הלוי 33
87 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
עין הקורא 9
27 מר
1
2,900 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרצל 77
100 מר
4
ראשון לציון רמב"ם
מוליק איל 1
50 מר
2
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר 3
40 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 18
45 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
צ"ג בנות 30
45 מר
1.5
2,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרצל 51
20 מר
1
2,600 ₪