ראשון לציון רמב"ם
האחים סולימן 12
94 מר
4
5,450 ₪
ראשון לציון רמב"ם
פיינברג
12 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יוחנן הסנדלר
81 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד אלרואי 4
65 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רמב"ם 47
120 מר
5.5
6,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אלקלעי 22
80 מר
4
4,650 ₪
ראשון לציון רמב"ם
תנחום
105 מר
4.5
5,050 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אחיעזר 4
45 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
זד"ל 5
220 מר
5
6,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אשר לוין 4
125 מר
4
4,850 ₪
ראשון לציון רמב"ם
צ"ג בנות 19
90 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
נחמה פוחצ'בסקי 19
75 מר
3
4,150 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מיימון 3
17 מר
1
2,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה רגוניס
105 מר
4
5,900 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה רגוניס
104 מר
4
5,900 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב ברוק
100 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
בן זאב 5
60 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
בנות חיל
300 מר
7
ראשון לציון רמב"ם
הרב קוק
100 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רמב"ם
60 מר
2
5,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה הלוי
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה רגוניס 22
60 מר
2
3,650 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אשר לוין 4
100 מר
3.5
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מזרחי 4
90 מר
3.5
4,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור
97 מר
4
4,100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אשר לוין 4
120 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רמב"ם 42
100 מר
4
5,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
סמטת בצלאל 6
100 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רש"י 24
100 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
ויגודסקי 9
120 מר
4
ראשון לציון רמב"ם
רש"י 10
94 מר
4
5,100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רש"י 2
150 מר
5
6,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר 7
105 מר
4.5
5,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
נורדאו 10
72 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
בית יוסף 8
100 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה רגוניס 9
45 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה הלוי 1111
80 מר
3.5
4,350 ₪
ראשון לציון רמב"ם
צ"ג בנות
115 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אחד העם
40 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יוחנן הסנדלר 7
100 מר
1
5,100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
קידוש השם 13
110 מר
4
4,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
ויתקין 9
90 מר
4.5
4,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יוחנן הסנדלר 8
100 מר
3.5
5,080 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור
120 מר
4
5,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב ברוק
100 מר
4
4,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר 33
90 מר
4
4,550 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה הלוי 52
76 מר
3
4,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב קוק 12
100 מר
4
5,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב קוק 5
75 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד אלרואי 4
80 מר
3
3,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
צ"ג בנות 27
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב הרצוג 6
50 מר
3
4,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אשר לוין
130 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב קוק 19
103 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אשר לוין
100 מר
3.5
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה לייב פינסקר 32
90 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רש"י 44
76 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
בית יוסף 3
110 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור
140 מר
5.5
5,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
סמטת בצלאל 6
100 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב קוק 2
100 מר
4
4,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
בית יוסף 5
100 מר
4
4,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור
100 מר
4
4,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
צבי גנות 4
260 מר
5
7,850 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד אלרואי 11
19 מר
1
2,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
חזון אי"ש 1
100 מר
3.5
4,100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
ברנדייס
115 מר
5
5,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מיימון 1
65 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
בית יוסף 5
91 מר
4.5
5,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הגדוד העברי 85
100 מר
3
4,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
בן זאב 3
105 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 26
110 מר
4
4,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה הלוי 33
87 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
גבעתי
122 מר
4
6,150 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרצל 77
100 מר
4
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר 3
40 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רש"י 29
125 מר
5
5,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הכובש 18
80 מר
3.5
4,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אחד העם 3
80 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אברבנאל 18
104 מר
3.5
5,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
האחים סולימן 15
110 מר
5
5,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב קוק
100 מר
4
4,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
צבי פרנק 36
80 מר
3.5
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 5
45 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
נורדאו 8
90 מר
3.5
3,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
קידוש השם 13
110 מר
4
4,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
ברנדייס 7
90 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון רמב"ם
תנחום
105 מר
4.5
5,150 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב זינגר 8
65 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 50
80 מר
3
4,900 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרצל 77
100 מר
4
4,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב קוק
100 מר
4.5
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הגדוד העברי 11
75 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר 9
86 מר
4.5
5,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרצל 77
100 מר
4
4,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
סטפן וייז 8
87 מר
3.5
5,500 ₪