ראשון לציון רמב"ם
אברבנאל 9
40 מר
2,100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אברבנאל 9
40 מר
2,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב רפפורט 1
85 מר
3,900 ₪