ראשון לציון רמב"ם
הרצל 45
28
1.5
3,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הנגב 8
40
2
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב זינגר
23
1
2,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מרדכי מוטלה רוזנשטיין 6
80
2
ראשון לציון רמב"ם
עין הקורא 6
45
2
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה רגוניס 22
32
1
3,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
קידוש השם 26
25
1
2,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הכרמל 8
22
1
2,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
ברנדייס 22
20
1
2,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
עין הקורא 6
25
1
2,850 ₪
ראשון לציון רמב"ם
נורדאו 19
35
2
2,900 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מרגולין 11
45
2
3,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מרדכי מוטלה רוזנשטיין 16
50
2
3,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
המייסדים
65
ראשון לציון רמב"ם
קידוש השם 19
50
1.5
3,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוליק איל 9
65
2
3,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הגדוד העברי 9
30
2
ראשון לציון רמב"ם
רש"י 13
50
2
3,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
וכסלר 2
150
1
2,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודית ואליקום נחמוני 12
75
2
3,750 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הגאון מוילנה 8
20
1
2,650 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר
38
1.5
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
צ"ג בנות
30
1
3,100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב מימון
30
ראשון לציון רמב"ם
חזון אי"ש 4
30
2
2,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד הראובני 8
17
1
2,500 ₪