ראשון לציון רמב"ם
אחד העם 17
55 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מיימון 3
17 מר
1
2,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה רגוניס 22
60 מר
2
3,650 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד אלרואי 18
30 מר
1
2,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרצל 47
50 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אחיעזר 4
45 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד אלרואי 11
19 מר
1
2,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה רגוניס 9
45 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה לייב פינסקר 3
40 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הכרמל 8
25 מר
1
2,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוליק איל 13
45 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אשר ברש 2
75 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
עין הקורא 9
27 מר
1
2,900 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרצל 51
20 מר
1
2,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר 3
40 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוליק איל 1
50 מר
2
ראשון לציון רמב"ם
יהודית ואליקום נחמוני 51
40 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 18
30 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הגאון מוילנה 4
30 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב ברוק 6
30 מר
2
ראשון לציון רמב"ם
דוד סניור
55 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד אלרואי 11
50 מר
1
2,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הנגב 6
35 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
עטרות 15
35 מר
2
2,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה רגוניס 9
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אשר לוין 7
40 מר
2
3,250 ₪
ראשון לציון רמב"ם
בן זאב 8
60 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הגאון מוילנה 4
45 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב זינגר 9
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 18
50 מר
2
3,150 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודית ואליקום נחמוני 21
50 מר
2.5
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה רגוניס 24
42 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב זינגר 9
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה רגוניס 9
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
בן זאב 6
60 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב זינגר 9
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד סניור
55 מר
5.5
3,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הגאון מוילנה 4
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוליק איל 9
65 מר
2
3,450 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב זינגר 9
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 8
32 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
ירושלים 1
50 מר
3
ראשון לציון רמב"ם
הרצל 45
30 מר
1.5
3,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רמב"ם
30 מר
1.5
3,100 ₪