ראשון לציון רמב"ם
הרב זינגר 8
32 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה לייב פינסקר 32
90 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר 15
75 מר
3
4,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
פיינברג 7
87 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רש"י 44
76 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
סמטת בצלאל 6
100 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור
140 מר
5.5
5,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 27
38 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
ברנדייס 11
70 מר
3
2,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
צבי גנות 4
260 מר
5
7,850 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר 40
55 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
בית יוסף 5
91 מר
4.5
5,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרצל 71
74 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הגדוד העברי 85
100 מר
3
4,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוליק איל 1
50 מר
2
ראשון לציון רמב"ם
יוחנן הסנדלר
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הכובש 18
80 מר
3.5
4,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
בן זאב 3
105 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אשר ברש 2
75 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
עין הקורא 9
27 מר
1
2,900 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרצל 77
100 מר
4
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר 3
40 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 18
45 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרצל 55
105 מר
4
4,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב זינגר 4
108 מר
3.5
4,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה לייב פינסקר 7
90 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
ויצברד
32 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
וכסלר 4
30 מר
1
2,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אחד העם 3
80 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב הרצוג 6
30 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודית ואליקום נחמוני 51
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה לייב פינסקר 50
65 מר
3
1,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הגאון מוילנה 10
48 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב זינגר 4
100 מר
3.5
4,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
נורדאו 6
78 מר
3
4,100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודית ואליקום נחמוני 51
40 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב זינגר 8
65 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרצל 77
100 מר
4
4,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
תנחום
105 מר
4.5
5,150 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 50
80 מר
3
4,900 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הגדוד העברי 11
75 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב קוק
100 מר
4.5
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד אלרואי 3
65 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר 9
86 מר
4.5
5,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הכרמל 14
67 מר
2.5
4,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרצל 77
100 מר
4
4,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
סטפן וייז 8
87 מר
3.5
5,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרצל 77
100 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 20
80 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר 17
35 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב ברוק 6
30 מר
2
ראשון לציון רמב"ם
יהודה הלוי
80 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב הרצוג 4
100 מר
4
6,900 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 47
75 מר
2.5
3,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רוטשילד 4
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד סניור
55 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מרגולין
95 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אברבנאל 16
105 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רמב"ם 44
86 מר
4
5,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
חב"ד
90 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
בנות חיל
300 מר
6
15,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרצל 77
100 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
נורדאו 9
80 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
פיינברג
125 מר
5
6,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רמב"ם 53
64 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רמב"ם 2
110 מר
4
ראשון לציון רמב"ם
הכובש 27
80 מר
3.5
4,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רמב"ם 10
120 מר
4
9,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הנגב 6
35 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד אלרואי 11
50 מר
1
2,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה לייב פינסקר 50
70 מר
3
2,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רמב"ם 10
110 מר
4
6,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אשר לוין 4
100 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
פיינברג 8
125 מר
5
6,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
פיינברג 7
90 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יוחנן הסנדלר 8
91 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרצל 88
85 מר
4
4,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
שלמה מולכו 1
33 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אשר ברש 2
140 מר
4
5,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
ויגודסקי 10
75 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור
100 מר
3.5
4,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
ויתקין 2
100 מר
4.5
4,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אברבנאל 14
95 מר
3.5
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אשר לוין
100 מר
3.5
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה רגוניס
70 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב זינגר 4
110 מר
3.5
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
עטרות 15
35 מר
2
2,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רוטשילד 34
60 מר
2.5
3,900 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מרגולין 1
10 מר
270 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רוטשילד 2
30 מר
1
2,900 ₪
ראשון לציון רמב"ם
סמטת בצלאל 6
84 מר
4
5,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
ירושלים 33
65 מר
3
4,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה רגוניס 22
60 מר
2.5
ראשון לציון רמב"ם
יהודה רגוניס 9
45 מר
2
3,500 ₪