ראשון לציון רמב"ם
הרצל 77
100 מר
4
4,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
ברנדייס 11
70 מר
3
2,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 50
80 מר
3
4,900 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הגדוד העברי 11
75 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד אלרואי 3
65 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
בית יוסף 5
91 מר
4.5
5,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה הלוי
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד אלרואי 4
65 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
פיינברג 7
87 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה רגוניס
104 מר
4
5,900 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רמב"ם
60 מר
2
5,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אשר ברש 2
75 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודית ואליקום נחמוני 51
40 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הגאון מוילנה 10
48 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אחד העם 3
80 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה רגוניס
105 מר
4
5,900 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה רגוניס 9
45 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הכרמל 14
67 מר
2.5
4,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה לייב פינסקר 32
90 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
סמטת בצלאל 6
100 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
וכסלר 4
30 מר
1
2,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרצל 77
100 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
בנות חיל
300 מר
7
ראשון לציון רמב"ם
רש"י 24
100 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יוחנן הסנדלר
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב זינגר 8
65 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מזרחי 4
90 מר
3.5
4,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד אלרואי 11
19 מר
1
2,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד אלרואי 18
30 מר
1
2,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור
97 מר
4
4,100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
עין הקורא 9
27 מר
1
2,900 ₪
ראשון לציון רמב"ם
סטפן וייז 8
87 מר
3.5
5,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב ברוק
100 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה לייב פינסקר 7
90 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר
75 מר
2.5
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 18
45 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יוחנן הסנדלר
81 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב ברוק 6
30 מר
2
ראשון לציון רמב"ם
דרור 27
38 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
צ"ג בנות 27
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב קוק
100 מר
4.5
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 20
80 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רש"י 10
94 מר
4
5,100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר 17
35 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרצל 71
74 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב הרצוג 4
100 מר
4
6,900 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רש"י 29
80 מר
3
4,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רוטשילד 4
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מרגולין
95 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר 7
105 מר
4.5
5,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
האחים סולימן 12
120 מר
5
6,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב זינגר 8
32 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב ברוק
100 מר
4
4,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור
120 מר
4
5,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב קוק 12
100 מר
4
5,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
תנחום
105 מר
4.5
5,150 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רמב"ם 44
86 מר
4
5,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אברבנאל 16
105 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה הלוי
80 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
חב"ד
90 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
ברנדייס
115 מר
5
5,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רש"י 29
125 מר
5
5,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
עין הקורא 12
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
צ"ג בנות 38
120 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
קרצ'בסקי 6
98 מר
4
ראשון לציון רמב"ם
דרור 47
75 מר
2.5
3,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מזרחי
100 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
עין הקורא 8
35 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אשר לוין
130 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אחד העם
40 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרצל 77
100 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
האחים סולימן 15
110 מר
5
5,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור
70 מר
2.5
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אשר לוין
100 מר
3.5
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
עין הקורא 4
77 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אברבנאל 18
104 מר
3.5
5,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אשר לוין 7
40 מר
2
3,250 ₪
ראשון לציון רמב"ם
עין הקורא 8
40 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
צ"ג בנות
115 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 31
70 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד סניור
55 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
פיינברג
125 מר
5
6,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר 9
86 מר
4.5
5,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הנגב 6
35 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
וייצבארד 17
20 מר
1
1,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
ברנדייס 7
90 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון רמב"ם
וייצבארד 7
110 מר
4.5
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב קוק 2
100 מר
4.5
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור
78 מר
3.5
4,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אברבנאל 9
40 מר
2,100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אשר לוין 4
100 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
פיינברג 8
125 מר
5
6,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
בנות חיל
300 מר
6
15,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
נורדאו 9
80 מר
3
4,000 ₪