ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר 5
60 מר
2.5
4,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר
120 מר
4.5
5,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רש"י
100 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
האחים סולימן 9
100 מר
4
6,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יוחנן הסנדלר
75 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רמב"ם
60 מר
2
5,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
חב"ד 9
25 מר
1.5
2,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור
80 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר
43 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אברבנאל
80 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
סמטת בצלאל
45 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
בנות חיל
300 מר
7
18,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
ברנדייס 20
100 מר
4
4,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מזרחי
90 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה הלוי 45
110 מר
5
5,950 ₪
ראשון לציון רמב"ם
בלפור
125 מר
5
7,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
וכסלר
70 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אחיעזר 3
79 מר
3.5
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רמב"ם
135 מר
4
5,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הכובש 23
70 מר
3
4,100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
המייסדים
13 מר
9
ראשון לציון רמב"ם
רש"י
105 מר
4
4,450 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אחד העם 13
75 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה הלוי 45
180 מר
6
6,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב קוק
100 מר
4
4,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רמב"ם
5
6,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 5
100 מר
4
ראשון לציון רמב"ם
ויגודסקי 6
65 מר
3
3,450 ₪
ראשון לציון רמב"ם
בנות חיל
130 מר
5
7,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב ברוק
100 מר
4
4,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 20
20 מר
1
2,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
זד"ל 5
80 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אשר לוין
35 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רמב"ם
70 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרצל 37
70 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר 7
105 מר
4.5
5,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב ברוק
100 מר
4
4,900 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אחד העם 9
55 מר
2
3,350 ₪
ראשון לציון רמב"ם
ויתקין 8
75 מר
3.5
ראשון לציון רמב"ם
וייצבארד
85 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
פיינברג 7
75 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רמב"ם
100 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד אלרואי 15
70 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד הראובני 7
1 מר
4
ראשון לציון רמב"ם
בית יוסף 8
100 מר
4
5,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
תרמ"ב 1
120 מר
3.5
5,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
צבי פרנק 32
55 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב עוזיאל 9
75 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר 17
110 מר
4
100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
תרמ"ב 5
130 מר
5
5,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
וכסלר 4
30 מר
1
2,650 ₪
ראשון לציון רמב"ם
סטפן וייז 6
100 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
צ"ג בנות 32
75 מר
4
5,100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור
127 מר
5
6,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
בית יוסף
87 מר
3.5
4,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה רגוניס 9
45 מר
2.5
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רש"י
100 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר 5
96 מר
2.5
4,750 ₪
ראשון לציון רמב"ם
וייצבארד 10
40 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רמב"ם
40 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אלקלעי 16
98 מר
4
4,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
קידוש השם
136 מר
5
5,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
ירושלים 1
70 מר
3.5
4,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב הרצוג
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר
90 מר
3.5
4,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רמב"ם
125 מר
5
5,450 ₪
ראשון לציון רמב"ם
האחים סולימן 5
102 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
החפץ חיים 4
90 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור
5
7,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
צ"ג בנות 8
86 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
וייצבארד 17
25 מר
1
2,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רש"י 21
80 מר
3
5,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
ירושלים 5
30 מר
1
2,900 ₪
ראשון לציון רמב"ם
גבעתי 33
38 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הכובש 26
90 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רש"י
100 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
שלמה מולכו 8
100 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
פיינברג
125 מר
5
6,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רמב"ם
75 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אשר ברש 2
75 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
נהריים 23
186 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
תרמ"ב 6
120 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
וייצבארד
85 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרצל 71
35 מר
2
ראשון לציון רמב"ם
תרמ"ב 5
85 מר
3.5
ראשון לציון רמב"ם
האחים סולימן 11
70 מר
3
5,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרצל 88
95 מר
4
4,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר 33
60 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
פיינברג
12 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
ברנדיס
74 מר
3
4,100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 18
38 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הגאון מוילנה
50 מר
2
3,450 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אלקלעי 18
40 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רוטשילד 34
60 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה הלוי 53
60 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 9
40 מר
2
3,400 ₪