ראשון לציון נווה ים
הרשת 11
80 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע תמוז 10
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה ים
האלמוגים 5
55 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון נווה ים
האלמוגים 16
30 מר
1
2,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
הרפסודה 15
40 מר
1.5
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
המלחים 1000
45 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע ברק 9
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
המפרש 8
38 מר
1.5
2,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע הראל 15
95 מר
4
5,100 ₪
ראשון לציון נווה ים
דג הזהב 999
40 מר
1
3,400 ₪
ראשון לציון נווה ים
הזהרון 99
50 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון נווה ים
הקברניט 1
60 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה ים
הסירה 22
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הלווייתן 5
40 מר
1.5
3,100 ₪
ראשון לציון נווה ים
האלמוגים 1
65 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע דין וחשבון 99
45 מר
2
4,200 ₪
ראשון לציון נווה ים
הנחשול 32
90 מר
3
5,300 ₪
ראשון לציון נווה ים
הזהרון 35
40 מר
1
2,600 ₪
ראשון לציון נווה ים
המלחים 41
35 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע יואב
125 מר
5
7,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
הנמל 99
180 מר
5.5
8,200 ₪
ראשון לציון נווה ים
המלחים 21
40 מר
1.5
3,100 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע משה 37
100 מר
4
6,400 ₪
ראשון לציון נווה ים
הקברניט 111
45 מר
2
2,950 ₪
ראשון לציון נווה ים
ה' באייר
150 מר
5
7,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
יהלום 111
37 מר
1
3,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע אביב נעורים 1
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
הלווייתן 253
80 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע ענבי זעם 11
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדוגית 24
120 מר
4.5
5,300 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע משה 27
25 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה ים
העוגן 126
65 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
נעורים
90 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הזהרון 14
40 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה ים
ששת הימים 64
60 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
פנינת הים 3
65 מר
2.5
4,100 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע עובדה 21
65 מר
2.5
4,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הרפסודה 99
43 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
המלחים
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הרפסודה 13
80 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
דג הזהב
40 מר
1
3,400 ₪
ראשון לציון נווה ים
רביד
240 מר
6
10,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע ברק 20
45 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדוגית 15
25 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
האלמוגים 100
70 מר
2.5
3,200 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע נחשון 1
110 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
אבן חן
115 מר
3.5
6,700 ₪
ראשון לציון נווה ים
ה' באייר 7
70 מר
2
3,850 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדייגים 9
45 מר
1
2,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדולפין 20
45 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה ים
הברקן 3
35 מר
1.5
2,550 ₪
ראשון לציון נווה ים
הברקן
50 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
ששת הימים 25
45 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה ים
הזהרון 10
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
ה' באייר 56
70 מר
2
3,950 ₪
ראשון לציון נווה ים
הסירה 3
25 מר
1
2,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע נחשון
163 מר
5
7,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע ענבי זעם 1
60 מר
3
3,650 ₪
ראשון לציון נווה ים
הסנפיר 159
65 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדיונון 12
40 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון נווה ים
הפזית 15
40 מר
1.5
2,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדייגים
62 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הסיפון 13
42 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה ים
הזהרון 13
35 מר
1
2,700 ₪
ראשון לציון נווה ים
הסנפיר 29
47 מר
1.5
3,100 ₪
ראשון לציון נווה ים
הסנפיר 23
100 מר
4
6,200 ₪
ראשון לציון נווה ים
מגדלור 41
55 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדוגית 22
90 מר
3.5
5,600 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדייגים
65 מר
1
2,700 ₪
ראשון לציון נווה ים
יהלום 33
35 מר
1
3,300 ₪
ראשון לציון נווה ים
הלווייתן 22
50 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע נחשון
100 מר
4
ראשון לציון נווה ים
פנינת הים 7
55 מר
2
2,950 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע שלמה 73
40 מר
1.5
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
התורן 3
30 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע ברק 7
60 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדייגים 6
60 מר
1.5
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הסיפון 13
42 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע הראל
88 מר
3.5
5,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הנמל 58
58 מר
2
2,950 ₪
ראשון לציון נווה ים
המפרש
8 מר
5
9,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הלווייתן
60 מר
3,250 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע שלמה 71
40 מר
1.5
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מגדלור 61
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
אבן חן
115 מר
4
6,700 ₪
ראשון לציון נווה ים
הסנפיר 21
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע שלמה 49
25 מר
1
2,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
האוניה
50 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון נווה ים
תורה ועבודה
90 מר
4
4,400 ₪
ראשון לציון נווה ים
הברקן 17
50 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדולפין 26
40 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון נווה ים
הקונכיה 20
50 מר
2
3,150 ₪
ראשון לציון נווה ים
הלווייתן 253
250 מר
5
8,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדוגית
90 מר
3.5
5,200 ₪
ראשון לציון נווה ים
הקונכיה 5
75 מר
2.5
4,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע ברק 2
35 מר
2
2,650 ₪