ראשון לציון נווה ים
משה גבין
350 מר
5
15,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדייגים
190 מר
5.5
9,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
דג הזהב 5
40 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדייגים
190 מר
5.5
9,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדייגים
190 מר
5.5
9,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
ששת הימים 50
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע נחשון 1
110 מר
4
6,100 ₪
ראשון לציון נווה ים
מגדלור 29
40 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון נווה ים
האוניה 27
50 מר
1
3,200 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
120 מר
4
8,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת 8
14 מר
4
7,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
נעורים
45 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה ים
הנחשול 32
100 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
120 מר
4
8,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
הנחשול 5
40 מר
2
3,150 ₪
ראשון לציון נווה ים
דג הזהב 5
1 מר
1.5
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
112 מר
4
6,900 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
112 מר
4
6,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע הראל
88 מר
3.5
5,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע דני
45 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
118 מר
4
7,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
הסנפיר 20
65 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע נחשון
95 מר
4
5,300 ₪
ראשון לציון נווה ים
תורה ועבודה
90 מר
4
4,400 ₪
ראשון לציון נווה ים
הסנפיר
65 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה ים
הלווייתן 253
250 מר
5
8,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
העוגן 1
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטים 44
220 מר
6
8,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
האוניה 4
40 מר
1.5
2,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
ה' באייר
127 מר
5
6,900 ₪
ראשון לציון נווה ים
הסנפיר 13
35 מר
1.5
2,700 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע יונתן 1
85 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע ענבי זעם 9
35 מר
1
ראשון לציון נווה ים
מבצע עובדה 15
50 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון נווה ים
האוניה 46
35 מר
1
2,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
הרפסודה 54
250 מר
11
14,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדוגית
110 מר
5
5,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע חירם
130 מר
5
ראשון לציון נווה ים
השייטים
200 מר
6
8,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע ענבי זעם 9
35 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הפזית 00
40 מר
2
2,650 ₪
ראשון לציון נווה ים
נעורים
90 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
120 מר
4
8,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדיונון 12
40 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדולפין 19
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע ליטאני 7
35 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה ים
ששת הימים 21
45 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע עובדה 16
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה ים
המפרש 12
40 מר
1
2,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
דג הזהב 1
45 מר
2
2,750 ₪
ראשון לציון נווה ים
האלמוגים 16
30 מר
1
2,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
135 מר
4
6,900 ₪
ראשון לציון נווה ים
הלווייתן 253
80 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע הראל 222
222 מר
1
2,300 ₪
ראשון לציון נווה ים
הכסיף 21
40 מר
1.5
2,700 ₪
ראשון לציון נווה ים
העוגן 36
40 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדוגית
110 מר
5
6,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
האוניה 14
70 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
110 מר
4
6,300 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
105 מר
4
6,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדוגית 24
110 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדוגית 17
54 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדוגית 19
50 מר
1.5
3,300 ₪
ראשון לציון נווה ים
הרשת 18
90 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדייגים 100
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטים 44
350 מר
6
8,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטים
250 מר
6
8,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע שלמה 73
40 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
העוגן 11
40 מר
1.5
2,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
רביד 1
27 מר
2
2,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
הכסיף 28
50 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
הכסיף 14
56 מר
3
3,650 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע נחשון
163 מר
5
7,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
הסנפיר 159
65 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה ים
הרשת 9
80 מר
2
3,350 ₪
ראשון לציון נווה ים
הנחשול
100 מר
4
5,600 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
118 מר
4
7,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
הפזית 15
40 מר
1.5
2,900 ₪
ראשון לציון נווה ים
מגדלור 60
45 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדיונון 1
40 מר
2.5
3,300 ₪
ראשון לציון נווה ים
הסירה 3
28 מר
1
2,850 ₪
ראשון לציון נווה ים
ששת הימים 3
48 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדוגית 9
60 מר
1
3,600 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
120 מר
4
7,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
112 מר
4
7,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
140 מר
5
7,900 ₪
ראשון לציון נווה ים
הרשת 3
60 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון נווה ים
דג הזהב 99
50 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע נחשון 1
120 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הנחשול 45
115 מר
4.5
5,700 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדייגים 4
100 מר
2
5,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
העוגן 5
45 מר
2.5
3,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
112 מר
4
7,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הברקן 8
42 מר
1
3,400 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע ברק 11
55 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה ים
האלמוגים 17
45 מר
1
2,800 ₪