ראשון לציון נווה דקלים
קצרין 65
40
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חד נס 4
70
3
4,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חד נס 18
45
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רמת מגשימים 1
45
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כנף 15
50
2
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 27
55
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה אטי"ב 6
40
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קשת 1
45
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 1
50
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קצרין 59
40
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נח"ל נמרוד 22
1
2
2,980 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 10
40
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
ימית 31
55
1.5
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 1
45
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כפר חרוב 10
56
2.5
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קצרין 1
35
2
2,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אפיק 26
40
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קצרין 1
40
1
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
בני יהודה 22
40
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נח"ל נמרוד 13
35
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נביעות 50
60
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 10
40
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 9
45
1.5
2,990 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רמות 9
45
2
2,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נביעות 44
45
1.5
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
די זהב 5
40
1.5
2,790 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קשת 54
35
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 1
40
1.5
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 1
40
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוב 1
70
2
3,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קצרין 67
45
1
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
שדות
50
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קדמת צבי 1
60
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קדמת צבי 3
180
3
4,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נאות גולן 26
45
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
די זהב 3
45
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אופירה 54
50
2
3,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 36
45
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
ימית 1
50
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קשת 41
50
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
שדות 3
55
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מבואות חרמון 45
40
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נטור 16
25
1.5
2,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
55
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כפר חרוב
53
ראשון לציון נווה דקלים
שיאון 8
45
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
החלוצים 1
35
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
ימית 46
45
2
3,400 ₪