ראשון לציון נווה דקלים
קידמת סיני 14
70 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 83
60 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רמת מגשימים 32
45 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קצרין 6
45 מר
2.5
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כנף 15
45 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 2
60 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
250 מר
5
13,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קשת 18
95 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 1
60 מר
2
4,650 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נח"ל נמרוד 13
100 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 22
45 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מבואות חרמון 45
30 מר
1
3,100 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 1
90 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים
350 מר
7
14,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כנף 35
55 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
דקלה
70 מר
1.5
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 20
48 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 47
50 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
90 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה אטי"ב 6
55 מר
2
3,550 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוב 11
50 מר
1.5
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 12
50 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כנף 4
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
בני חיל 1
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 5
60 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אניעם 1
60 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
בני חיל 23
60 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אופירה 23
50 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אופירה 1
45 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אודם 28
35 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קצרין 88
50 מר
2
3,150 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קצרין 57
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 31
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים
330 מר
8
12,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
90 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כנף 37
40 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 22
45 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 1
54 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אורטל 3
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כנף 23
45 מר
2
3,190 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רמות 100
45 מר
1
2,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נטור 14
40 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 1
55 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
נח"ל נמרוד 7
60 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רחביה אופק 26
65 מר
2
4,100 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
45 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
החלוצים
25 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 99
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 36
40 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נאות שקמה
120 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קשת 18
85 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 11
35 מר
2
2,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן
35 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קדמת צבי 12
75 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 1
45 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 1
50 מר
2
3,550 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נטור
32 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רפידים 8
45 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 1
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה אטי"ב
60 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כנף 4
50 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 31
50 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אפיק 18
50 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
280 מר
5
15,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כנף 9
25 מר
1
2,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נטור 4
45 מר
2
3,350 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
45 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה הדרים
280 מר
5
15,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
280 מר
5
15,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קשת
47 מר
2.5
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
300 מר
8
9,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אלוני הבשן 2
48 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מבוא חמה
430 מר
7
12,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אורטל 20
47 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
נטור 15
32 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 999
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
החלוצים
25 מר
1.5
2,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קשת 19
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 1
55 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נאות גולן 30
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כפר חרוב 6
40 מר
1.5
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 31
50 מר
2
3,250 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 47
55 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 38
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נאות שקמה
450 מר
3
16,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
250 מר
7
12,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אניעם 11
50 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אפיק 24
40 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 20
48 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
איתם 11
45 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה אטי"ב 12
55 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קצרין 1
35 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נאות שקמה
75 מר
3
5,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נביעות 3
55 מר
2
3,300 ₪