ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 85
60 מר
1.5
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 20
47 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
ימית 56
90 מר
2.5
3,950 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוב 11
43 מר
1.5
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
שדות
58 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים
250 מר
8
13,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 31
29 מר
1
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 20
280 מר
8
13,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נאות שקמה
130 מר
5.5
6,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קצרין
40 מר
1
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
55 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
בני יהודה 29
45 מר
1.5
2,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
330 מר
6
11,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
200 מר
7
12,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 24
90 מר
3.5
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
ניר אברהם
260 מר
6
12,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
55 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נאות שקמה
210 מר
5.5
7,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
250 מר
7
8,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
200 מר
7
8,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
שדות
58 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נח"ל נמרוד 22
45 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
ניר אברהם 29
250 מר
7
15,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רחביה אופק 10
1 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נטור 27
50 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 45
50 מר
2
3,350 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קשת 54
35 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים
60 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים
330 מר
7
15,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה הדרים
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
די זהב 5
38 מר
1.5
3,100 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 16
55 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נאות שקמה
50 מר
2.5
4,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אברהם וינברג 21
45 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 14
45 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
שעל 1
35 מר
1
2,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
120 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מבואות חרמון 17
55 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
310 מר
6
10,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נחל ים
40 מר
1.5
ראשון לציון נווה דקלים
נוב 11
70 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוב 12
60 מר
2
4,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים
250 מר
7
18,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נאות שקמה
125 מר
4
5,100 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קשת 3
50 מר
1.5
2,950 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
החלוצים
25 מר
1.5
2,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 20
47 מר
4
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 1
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
בני יהודה 1
56 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קדמת צבי 3
120 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה אטי"ב 7
30 מר
1
2,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוב 2
35 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
דיקלה 1
50 מר
1
3,100 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 1
60 מר
1.5
3,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נחל ים
330 מר
7
11,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
50 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קשת 36
50 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
נטור 27
60 מר
2.5
3,990 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
בני יהודה 1
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
ימית 1
50 מר
1
3,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
שדות
60 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רפידים 1
50 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רמות 31
40 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה אטי"ב 2
60 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
שעל 29
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
בני יהודה 6
55 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קצרין 33
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 20
40 מר
2
3,750 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קצרין 9
45 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אניעם 1
45 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 38
40 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 1
90 מר
2.5
4,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
ימית 1
50 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
נטור 2
38 מר
2
2,790 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 47
55 מר
1.5
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נאות גולן
60 מר
2
3,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קצרין 32
25 מר
1.5
2,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 26
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 10
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
90 מר
3
7,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
איתם 6
40 מר
1.5
2,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
בני יהודה 29
45 מר
1.5
2,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מעלה גמלא 6
50 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נביעות 36
70 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קשת 39
47 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אל רום 14
35 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רמות
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נאות שקמה
200 מר
6
9,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מיצר
85 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוב 22
65 מר
3
3,100 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
דיקלה
50 מר
2
2,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
דיקלה 1
90 מר
3
8,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 22
50 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
פרי גן 36
50 מר
3
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 1
60 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
בני חיל 21
45 מר
2
3,600 ₪