בית דגן
הגפן 6
36 מר
2
3,200 ₪
בית דגן
ההדס 13
40 מר
2
3,000 ₪
בית דגן
כצנלסון 76
43 מר
1.5
2,700 ₪
בית דגן
התמר 80
35 מר
2
2,500 ₪
בית דגן
התמר 54
40 מר
2
3,000 ₪
בית דגן
השעורה 111
160 מר
6
7,000 ₪
בית דגן
כצנלסון 00
70 מר
3
5,500 ₪
בית דגן
האיריס 5
60 מר
2
3,300 ₪
בית דגן
התמר 14
60 מר
2
3,500 ₪
בית דגן
נרקיס 9
300 מר
8
8,900 ₪
בית דגן
התמר 30
40 מר
2
3,200 ₪
בית דגן
כצנלסון 11
70 מר
3
5,200 ₪
בית דגן
התמר 25
50 מר
2.5
2,650 ₪
בית דגן
הלולב 14
55 מר
2
3,500 ₪
בית דגן
ההדס 18
25 מר
1
2,200 ₪
בית דגן
התמר 35
90 מר
1.5
3,500 ₪
בית דגן
השעורה 1
65 מר
2
3,400 ₪
בית דגן
ההדס 18
25 מר
1
2,200 ₪
בית דגן
השעורה 6
260 מר
5
7,200 ₪
בית דגן
קיבוץ גלויות 19
35 מר
1
3,000 ₪
בית דגן
נרקיס
69 מר
2
3,500 ₪
בית דגן
הכלנית 40
25 מר
2
3,200 ₪
בית דגן
האיריס 5
60 מר
2
3,300 ₪
בית דגן
שדרות מנחם בגין 52
110 מר
3.5
4,000 ₪
בית דגן
השעורה 2
74 מר
3
3,000 ₪
בית דגן
קפלן 29
30 מר
1
2,900 ₪
בית דגן
נרקיס 17
60 מר
2
3,500 ₪
בית דגן
היסמין 43
50 מר
1
3,000 ₪
בית דגן
התמר 31
160 מר
6
7,000 ₪
בית דגן
התמר 84
30 מר
2
2,700 ₪
בית דגן
הגפן 14
35 מר
1.5
2,900 ₪
בית דגן
התמר
30 מר
2
2,800 ₪
בית דגן
קפלן 22
80 מר
3
4,500 ₪
בית דגן
כצנלסון 50
60 מר
2
3,500 ₪
בית דגן
התמר 48
60 מר
1
3,500 ₪
בית דגן
רמב"ן 22
90 מר
4
5,500 ₪
בית דגן
כצנלסון 54
70 מר
3
5,500 ₪
בית דגן
רמב"ן 22
50 מר
2
2,950 ₪
בית דגן
הגפן 14
30 מר
1
2,800 ₪
בית דגן
התמר 64
80 מר
2.5
3,600 ₪
בית דגן
קפלן 9
60 מר
2
2,900 ₪
בית דגן
רמב"ן 14
45 מר
2
3,500 ₪
בית דגן
התמר 24
50 מר
3
3,800 ₪
בית דגן
כצנלסון 1
70 מר
2.5
3,900 ₪
בית דגן
התמר 27
60 מר
2
3,300 ₪
בית דגן
רמז 13
45 מר
2
4,000 ₪
בית דגן
הכלנית 54
270 מר
6
7,300 ₪
בית דגן
הכלנית 54
270 מר
6
7,300 ₪
בית דגן
קפלן 2
40 מר
2
בית דגן
התמר 35
60 מר
2.5
3,600 ₪
בית דגן
התמר 27
60 מר
2
3,400 ₪
בית דגן
השעורה 2
70 מר
3
3,000 ₪
בית דגן
כצנלסון 54
70 מר
3
5,500 ₪
בית דגן
שדרות מנחם בגין 3
50 מר
3
3,300 ₪
בית דגן
טרומפלדור 00
30 מר
1.5
2,900 ₪
בית דגן
השרון 49
125 מר
4.5
6,000 ₪
בית דגן
הגפן 6
36 מר
2
3,200 ₪
בית דגן
הרקפת 64
64 מר
2
2,900 ₪
בית דגן
הכלנית 38
55 מר
3
4,000 ₪
בית דגן
הרקפת 64
65 מר
2
3,000 ₪
בית דגן
רמב"ן 3
50 מר
2
2,700 ₪
בית דגן
התמר 84
30 מר
2
2,700 ₪
בית דגן
הגפן 22
55 מר
2.5
3,000 ₪
בית דגן
היובל 3
40 מר
2
2,800 ₪
בית דגן
התמר 24
50 מר
3
4,000 ₪
בית דגן
שבזי 10
40 מר
2
בית דגן
התמר 63
60 מר
2.5
2,700 ₪
בית דגן
התפוז 1
30 מר
1.5
בית דגן
נרקיס 17
70 מר
2
3,000 ₪
בית דגן
התפוז 7
25 מר
1
2,750 ₪
בית דגן
רמב"ן 68
70 מר
3.5
3,900 ₪
בית דגן
הרקפת 25
80 מר
3
3,500 ₪
בית דגן
התמר 21
40 מר
2
3,200 ₪
בית דגן
השעורה 1
70 מר
3
3,100 ₪
בית דגן
הגפן 2
60 מר
2.5
3,000 ₪
בית דגן
השרון 59
215 מר
5.5
6,900 ₪
בית דגן
השרון 63
215 מר
4.5
6,700 ₪
בית דגן
ארבעת המינים 10
95 מר
4
בית דגן
הגולן 25
70 מר
3
4,200 ₪
בית דגן
רמב"ן 22
100 מר
4
5,500 ₪
בית דגן
כצנלסון 50
50 מר
2
100 ₪
בית דגן
התמר 21
50 מר
1
בית דגן
השרון 49
120 מר
4.5
6,000 ₪
בית דגן
קיבוץ גלויות 19
60 מר
3
4,000 ₪
בית דגן
טרומפלדור 00
30 מר
1.5
2,900 ₪
בית דגן
התמר 31
420 מר
6
7,500 ₪
בית דגן
כצנלסון 50
50 מר
2
3,500 ₪
בית דגן
התמר 35
70 מר
1
3,200 ₪
בית דגן
התמר 76
58 מר
2
2,550 ₪
בית דגן
התמר 24
50 מר
3
4,000 ₪
בית דגן
הגליל 1
35 מר
2
2,800 ₪
בית דגן
שדרות מנחם בגין 00
60 מר
2
4,000 ₪
בית דגן
השרון 59
210 מר
5.5
6,900 ₪
בית דגן
הגפן 16
36 מר
2
3,200 ₪
בית דגן
הגפן 14
30 מר
1
2,800 ₪
בית דגן
שדרות מנחם בגין 52
70 מר
3.5
4,000 ₪