בית דגן
 
230 מר
5.5
6,700 ₪
בית דגן
 
50 מר
2
3,700 ₪
בית דגן
 
60 מר
3
4,000 ₪
בית דגן
 
40 מר
2
3,500 ₪
בית דגן
בית דגן
165 מר
5.5
6,800 ₪
בית דגן
בית דגן
40 מר
2
3,200 ₪
בית דגן
 
65 מר
3
3,800 ₪
בית דגן
 
40 מר
2
2,500 ₪
בית דגן
בית דגן
230 מר
5.5
7,000 ₪
בית דגן
 
25 מר
1
2,000 ₪
בית דגן
הגולן
45 מר
3
4,500 ₪
בית דגן
 
100 מר
4
בית דגן
 
135 מר
4.5
6,000 ₪
בית דגן
 
300 מר
9
8,800 ₪
בית דגן
 
110 מר
4
4,500 ₪
בית דגן
 
130 מר
4.5
6,000 ₪
בית דגן
 
300 מר
8
8,800 ₪
בית דגן
בית דגן
40 מר
2
2,800 ₪
בית דגן
בית דגן
210 מר
4.5
5,500 ₪
בית דגן
בית דגן
230 מר
5.5
6,800 ₪
בית דגן
בית דגן
220 מר
4.5
6,000 ₪
בית דגן
 
70 מר
3
3,600 ₪
בית דגן
 
45 מר
1
2,500 ₪
בית דגן
בית דגן
220 מר
4.5
5,500 ₪
בית דגן
 
210 מר
4.5
5,500 ₪
בית דגן
בית דגן
45 מר
2
3,000 ₪
בית דגן
הגולן 22
100 מר
3
4,500 ₪
בית דגן
בית דגן
80 מר
3
3,500 ₪
בית דגן
 
30 מר
1
2,400 ₪
בית דגן
 
50 מר
3
3,500 ₪
בית דגן
 
70 מר
3
4,000 ₪
בית דגן
 
55 מר
3
4,500 ₪
בית דגן
בית דגן
210 מר
4.5
5,500 ₪
בית דגן
 
210 מר
6
7,500 ₪
בית דגן
 
130 מר
6
6,500 ₪
בית דגן
 
90 מר
3
5,500 ₪
בית דגן
 
165 מר
5
7,000 ₪
בית דגן
 
210 מר
8
9,000 ₪
בית דגן
 
235 מר
5.5
7,200 ₪
בית דגן
 
40 מר
2
2,900 ₪
בית דגן
 
220 מר
6
6,500 ₪
בית דגן
 
60 מר
2
4,000 ₪
בית דגן
 
125 מר
5
5,000 ₪
בית דגן
 
60 מר
3
4,500 ₪
בית דגן
 
110 מר
5
5,500 ₪