בית דגן
השעורה 6
260 מר
5
7,200 ₪
בית דגן
רמב"ן 68
70 מר
3.5
3,900 ₪
בית דגן
כצנלסון 68
60 מר
2.5
4,000 ₪
בית דגן
השרון 49
120 מר
4.5
6,000 ₪
בית דגן
היובל 9
160 מר
5.5
6,500 ₪
בית דגן
השפלה 10
10 מר
1.5
2,500 ₪
בית דגן
נרקיס 23
67 מר
2
3,100 ₪
בית דגן
נרקיס 15
180 מר
6
8,000 ₪
בית דגן
השעורה 6
45 מר
2
3,200 ₪