בית דגן
התמר 21
50 מר
1
בית דגן
בית דגן
40 מר
2
3,200 ₪
בית דגן
בית דגן
80 מר
3
3,500 ₪
בית דגן
 
60 מר
3
4,000 ₪
בית דגן
השרון 49
120 מר
4.5
6,000 ₪
בית דגן
התמר 24
50 מר
3
4,000 ₪
בית דגן
קיבוץ גלויות 19
60 מר
3
4,000 ₪
בית דגן
טרומפלדור 00
30 מר
1.5
2,900 ₪
בית דגן
התמר 31
420 מר
6
7,500 ₪
בית דגן
 
50 מר
2
3,700 ₪
בית דגן
השרון 63
215 מר
4.5
6,700 ₪
בית דגן
 
40 מר
2
2,500 ₪
בית דגן
ארבעת המינים 10
95 מר
4
בית דגן
כצנלסון 50
50 מר
2
3,500 ₪
בית דגן
השעורה 1
70 מר
3
3,100 ₪
בית דגן
התמר 35
70 מר
1
3,200 ₪
בית דגן
רמב"ן 68
70 מר
3.5
3,900 ₪
בית דגן
התמר 24
50 מר
3
4,000 ₪
בית דגן
 
70 מר
3
4,000 ₪
בית דגן
 
130 מר
4.5
6,000 ₪
בית דגן
 
210 מר
4.5
5,500 ₪
בית דגן
 
25 מר
1
2,000 ₪
בית דגן
 
135 מר
4.5
6,000 ₪
בית דגן
התמר 68
30 מר
2
3,800 ₪
בית דגן
האיריס 5
60 מר
2
3,300 ₪
בית דגן
הזית 22
50 מר
2
3,000 ₪
בית דגן
 
55 מר
3
4,500 ₪
בית דגן
הגפן 2
60 מר
2.5
3,000 ₪
בית דגן
הגולן 31
50 מר
2
3,300 ₪
בית דגן
הגליל 1
35 מר
2
2,800 ₪
בית דגן
השרון 59
215 מר
5.5
6,900 ₪
בית דגן
בית דגן
40 מר
2
2,800 ₪
בית דגן
שדרות מנחם בגין 00
60 מר
2
4,000 ₪
בית דגן
 
210 מר
6
7,500 ₪
בית דגן
השרון 59
210 מר
5.5
6,900 ₪
בית דגן
הגפן 16
36 מר
2
3,200 ₪
בית דגן
שדרות מנחם בגין 52
70 מר
3.5
4,000 ₪
בית דגן
השעורה 6
45 מר
2
3,200 ₪
בית דגן
קפלן 9
50 מר
2
2,800 ₪
בית דגן
התמר 68
30 מר
2
4,000 ₪
בית דגן
טרומפלדור 37
85 מר
3
5,250 ₪
בית דגן
ארבעת המינים 10
70 מר
3
4,500 ₪
בית דגן
היובל 9
160 מר
5.5
6,500 ₪
בית דגן
 
130 מר
6
6,500 ₪
בית דגן
 
90 מר
3
5,500 ₪
בית דגן
כצנלסון 50
52 מר
2
3,500 ₪
בית דגן
השפלה 10
10 מר
1.5
2,500 ₪
בית דגן
כצנלסון 1
60 מר
3
4,900 ₪
בית דגן
הגפן 6
36 מר
2
3,200 ₪
בית דגן
נרקיס 23
67 מר
2
3,100 ₪
בית דגן
נרקיס 15
180 מר
6
8,000 ₪
בית דגן
 
220 מר
6
6,500 ₪
בית דגן
 
60 מר
2
4,000 ₪
בית דגן
הבנים 15
60 מר
2
3,000 ₪
בית דגן
קיבוץ גלויות 19
50 מר
2
3,500 ₪
בית דגן
 
165 מר
5
7,000 ₪
בית דגן
הגולן 16
160 מר
6
7,600 ₪
בית דגן
 
210 מר
8
9,000 ₪
בית דגן
התמר 24
35 מר
1.5
2,300 ₪
בית דגן
 
235 מר
5.5
7,200 ₪
בית דגן
שבזי 00
45 מר
2
3,300 ₪
בית דגן
התמר 44
33 מר
2
3,000 ₪
בית דגן
סביון 18
155 מר
5
7,700 ₪
בית דגן
 
40 מר
2
2,900 ₪
בית דגן
התמר 24
55 מר
3
4,200 ₪
בית דגן
טרומפלדור 00
30 מר
1.5
2,900 ₪
בית דגן
כצנלסון 50
52 מר
2
3,500 ₪
בית דגן
השעורה 6
45 מר
2
3,200 ₪
בית דגן
התמר 80
45 מר
2.5
3,500 ₪
בית דגן
התמר
2.5
3,500 ₪
בית דגן
לילך 52
250 מר
6
7,000 ₪
בית דגן
 
250 מר
9
9,500 ₪
בית דגן
הגפן 16
1 מר
1
2,500 ₪
בית דגן
 
100 מר
3.5
4,500 ₪
בית דגן
 
300 מר
7
9,500 ₪
בית דגן
התמר 11
50 מר
2
3,800 ₪
בית דגן
החרמון 15
215 מר
5
7,200 ₪
בית דגן
 
170 מר
5.5
7,000 ₪
בית דגן
התמר 8
50 מר
2
בית דגן
טרומפלדור 1
300 מר
3
5,950 ₪
בית דגן
היובל 7
3030 מר
2
2,650 ₪
בית דגן
חבצלת 39
162 מר
6
7,000 ₪
בית דגן
ארבעת המינים 10
70 מר
3
4,200 ₪
בית דגן
שדרות מנחם בגין 84
55 מר
2
3,000 ₪
בית דגן
קפלן 9
18 מר
1
1,900 ₪
בית דגן
כצנלסון 82
100 מר
5
4,500 ₪
בית דגן
לילך 54
209 מר
6
7,900 ₪
בית דגן
שדרות מנחם בגין 3
55 מר
2.5
3,300 ₪
בית דגן
שבזי 18
40 מר
1
בית דגן
 
250 מר
4
6,800 ₪
בית דגן
שבזי 22
25 מר
1.5
2,500 ₪
בית דגן
כצנלסון 82
100 מר
5
4,500 ₪
בית דגן
ההדס 26
45 מר
2
2,800 ₪
בית דגן
השעורה 11
45 מר
2
2,900 ₪
בית דגן
לילך 54
200 מר
6
7,900 ₪
בית דגן
 
70 מר
3
3,700 ₪