באר יעקב
ספיר 6
124 מר
5
6,500 ₪
באר יעקב
רבי מאיר בעל הנס 30
87 מר
4
5,100 ₪
באר יעקב גן המושבה, השדרה המרכזית
שדרות האלונים 8
120 מר
5
6,200 ₪
באר יעקב
נופך 3
120 מר
5
6,500 ₪
באר יעקב אלונים
שוהם 4
134 מר
5
6,100 ₪
באר יעקב
אודם 5
107 מר
4
5,800 ₪
באר יעקב
יהלום 7
113 מר
5
6,500 ₪
באר יעקב
אודם 1
136 מר
5
6,400 ₪
באר יעקב
יהלום 1
124 מר
5
6,300 ₪
באר יעקב גן המושבה, השדרה המרכזית
שדרות האלונים
120 מר
5
5,850 ₪
באר יעקב אלונים
שוהם 3
126 מר
5
6,000 ₪
באר יעקב
שא נס 15
97 מר
4
5,500 ₪
באר יעקב גן המושבה, השדרה המרכזית
שא נס 1
105 מר
4
5,400 ₪
באר יעקב
שא נס 15
92 מר
4
5,500 ₪
באר יעקב
שא נס 8
220 מר
5
6,500 ₪
באר יעקב
נופך 4
107 מר
4
5,500 ₪
באר יעקב
יהלום 9
113 מר
5
5,800 ₪
באר יעקב
רבי מאיר בעל הנס 30
130 מר
4
5,000 ₪
באר יעקב
רבי מאיר בעל הנס 3
80 מר
3
4,550 ₪
באר יעקב
טופז 4
128 מר
4
5,000 ₪
באר יעקב גן המושבה, השדרה המרכזית
שדרות האלונים
118 מר
5
5,400 ₪
באר יעקב גן המושבה, השדרה המרכזית
שא נס 11
107 מר
4
5,700 ₪
באר יעקב
ישפה 4
101 מר
4
5,500 ₪
באר יעקב
שהם 6 6
4
5,500 ₪
באר יעקב
יהלום 7
120 מר
5
6,650 ₪
באר יעקב
שדרות האלונים 5 5
130 מר
5
5,400 ₪
באר יעקב
ספיר 6
107 מר
4
5,500 ₪
באר יעקב
ספיר 8
110 מר
4
5,500 ₪
באר יעקב גן המושבה, השדרה המרכזית
שדרות האלונים 10
118 מר
5
5,700 ₪
באר יעקב
ברקת 8
120 מר
5
6,000 ₪
באר יעקב
יהלום 9
130 מר
5
6,900 ₪
באר יעקב
ספיר 8
107 מר
4
5,500 ₪
באר יעקב
ספיר 8
107 מר
4
5,800 ₪
באר יעקב
שדרות יצחק רבין 6
120 מר
5
6,400 ₪
באר יעקב
לאה גולדברג 2
135 מר
5
6,000 ₪
באר יעקב
יהלום 8
250 מר
3
9,250 ₪
באר יעקב
מנור אהוד 6
108 מר
4
4,900 ₪
באר יעקב גן המושבה, השדרה המרכזית
שא נס 3
105 מר
4
5,300 ₪
באר יעקב
יהלום 8
101 מר
4
5,500 ₪
באר יעקב תלמי מנשה הצעירה
אפרים קישון 5
108 מר
4.5
5,700 ₪
באר יעקב
ישפה 2
100 מר
4
5,300 ₪
באר יעקב גן המושבה, השדרה המרכזית
שדרות האלונים
117 מר
4.5
5,800 ₪
באר יעקב
יהלום
120 מר
5
6,500 ₪
באר יעקב
יהלום 1
130 מר
5
6,500 ₪
באר יעקב
ישפה 2
120 מר
5
5,900 ₪
באר יעקב
אהוד מנור 5
100 מר
4
5,500 ₪
באר יעקב
אודם 5
122 מר
5
6,500 ₪
באר יעקב
נופך 5
102 מר
4
5,000 ₪
באר יעקב
טופז 4
105 מר
4
5,700 ₪
באר יעקב
לאה גולדברג 2
135 מר
5
6,000 ₪
באר יעקב
ישפה 2
102 מר
4
5,300 ₪
באר יעקב
ספיר 10
125 מר
5
6,250 ₪
באר יעקב
טופז 9
30 מר
1
2,400 ₪
באר יעקב תלמי מנשה הצעירה
אפרים קישון 1
103 מר
4
5,200 ₪
באר יעקב
ברקת 2
107 מר
4
7,900 ₪
באר יעקב
שא נס 10
220 מר
5
6,800 ₪
באר יעקב
יהלום 7
119 מר
5
6,900 ₪
באר יעקב
יהלום 1
120 מר
4
5,600 ₪
באר יעקב
 
100 מר
4
5,500 ₪
באר יעקב
רבי מאיר בעל הנס 30
112 מר
4
5,000 ₪
באר יעקב אלונים
שוהם 2
158 מר
5
8,500 ₪
באר יעקב
שדרות יצחק רבין 6
101 מר
4
5,400 ₪
באר יעקב גן המושבה, השדרה המרכזית
שדרות האלונים 10
125 מר
5
5,900 ₪
באר יעקב אלונים
שוהם 2
15016 מר
5
8,500 ₪
באר יעקב גן המושבה, השדרה המרכזית
שדרות האלונים 24
130 מר
5
5,500 ₪
באר יעקב
אהוד מנור 7
126 מר
4
6,000 ₪
באר יעקב
ישפה
100 מר
4
5,650 ₪
באר יעקב
שא נס 000
70 מר
3
4,500 ₪
באר יעקב
שא נס 14
220 מר
5
7,000 ₪
באר יעקב
ישפה 2
105 מר
4
5,700 ₪
באר יעקב
נופך 1
105 מר
4
5,500 ₪
באר יעקב
יהלום 1
130 מר
5
6,500 ₪
באר יעקב
ישפה 4
122 מר
5
6,300 ₪
באר יעקב
שא נס 15
92 מר
4
5,500 ₪
באר יעקב אלונים
שוהם 5
130 מר
5
6,100 ₪
באר יעקב
יהלום 1
130 מר
5
6,500 ₪
באר יעקב
ישפה 2
105 מר
4
5,200 ₪
באר יעקב
ישפה 4
130 מר
5
6,600 ₪
באר יעקב גן המושבה, השדרה המרכזית
שדרות האלונים 6
140 מר
4.5
באר יעקב
שבו 3
130 מר
4
5,200 ₪
באר יעקב תלמי מנשה הצעירה
אפרים קישון 16
85 מר
4
4,900 ₪
באר יעקב גן המושבה, השדרה המרכזית
שדרות האלונים 9
136 מר
5
6,400 ₪
באר יעקב
הברוש 5
118 מר
5
5,900 ₪
באר יעקב
ישפה 4
102 מר
4
5,700 ₪
באר יעקב
אלונים 6
112 מר
4.5
5,700 ₪
באר יעקב
אהוד מנור 5 5
127 מר
4.5
5,400 ₪