באר יעקב אלונים
שוהם 4
134 מר
5
6,100 ₪
באר יעקב
הדובדבן 231
180 מר
4
9,500 ₪
באר יעקב
הנקר 1
45 מר
2
3,500 ₪
באר יעקב גן המושבה, השדרה המרכזית
שדרות האלונים 8
120 מר
5
6,200 ₪
באר יעקב
הורד 000
38 מר
1
2,900 ₪
באר יעקב
אליהו 13
180 מר
4
9,500 ₪
באר יעקב
רבי מאיר בעל הנס 30
87 מר
4
5,100 ₪
באר יעקב
צופית 99
50 מר
2
3,500 ₪
באר יעקב
ספיר 6
124 מר
5
6,500 ₪
באר יעקב
נופך 3
120 מר
5
6,500 ₪
באר יעקב
הזית 22
175 מר
5
10,000 ₪
באר יעקב
האורן 10
70 מר
2
2,800 ₪
באר יעקב
שא נס 15
97 מר
4
5,500 ₪
באר יעקב
הדרור 555
40 מר
2
3,500 ₪
באר יעקב
הפרדס 1
45 מר
2
3,000 ₪
באר יעקב
שא נס 8
220 מר
5
6,500 ₪
באר יעקב
אודם 5
107 מר
4
5,800 ₪
באר יעקב
רבי מאיר בעל הנס 28
55 מר
2
2,900 ₪
באר יעקב אלונים
שוהם 3
126 מר
5
6,000 ₪
באר יעקב גן המושבה, השדרה המרכזית
שדרות האלונים
120 מר
5
5,850 ₪
באר יעקב
אודם 1
136 מר
5
6,400 ₪
באר יעקב
יהלום 1
124 מר
5
6,300 ₪
באר יעקב גן המושבה, השדרה המרכזית
שא נס 1
105 מר
4
5,400 ₪
באר יעקב
שא נס 15
92 מר
4
5,500 ₪
באר יעקב
יהלום 7
113 מר
5
6,500 ₪
באר יעקב
התמר 22
40 מר
2
באר יעקב
התמר 22
40 מר
2
באר יעקב
התמר
100 מר
4
6,000 ₪
באר יעקב
נופך 4
107 מר
4
5,500 ₪
באר יעקב
הורד 16
38 מר
1
3,000 ₪
באר יעקב
רבי מאיר בעל הנס 30
130 מר
4
5,000 ₪
באר יעקב
אליהו 1
107 מר
4.5
6,000 ₪
באר יעקב
שדרות יצחק רבין 10
6 מר
באר יעקב
הדרור 40
40 מר
2
באר יעקב
רבי מאיר בעל הנס 3
80 מר
3
4,550 ₪
באר יעקב
טופז 4
128 מר
4
5,000 ₪
באר יעקב גן המושבה, השדרה המרכזית
שדרות האלונים
118 מר
5
5,400 ₪
באר יעקב
יהלום 9
113 מר
5
5,800 ₪
באר יעקב גן המושבה, השדרה המרכזית
שא נס 11
107 מר
4
5,700 ₪
באר יעקב
שהם 6 6
4
5,500 ₪
באר יעקב
הורד
250 מר
6
6,500 ₪
באר יעקב
ישפה 4
101 מר
4
5,500 ₪
באר יעקב
האורן 13
55 מר
2.5
2,800 ₪
באר יעקב
התבור 1
55 מר
2
3,300 ₪
באר יעקב גן המושבה, השדרה המרכזית
שדרות האלונים 10
118 מר
5
5,700 ₪
באר יעקב
דן 17
55 מר
2
3,500 ₪
באר יעקב
הזית
175 מר
5
10,000 ₪
באר יעקב
יהלום 7
120 מר
5
6,650 ₪
באר יעקב
האנפה 36
250 מר
7
9,800 ₪
באר יעקב
שדרות האלונים 5 5
130 מר
5
5,400 ₪
באר יעקב
ספיר 6
107 מר
4
5,500 ₪
באר יעקב
ספיר 8
110 מר
4
5,500 ₪
באר יעקב
רבי מאיר בעל הנס 36
74 מר
4
3,100 ₪
באר יעקב
ברקת 8
120 מר
5
6,000 ₪
באר יעקב
שלמה בן יוסף 26
250 מר
6
8,000 ₪
באר יעקב
יהלום 7
120 מר
5
6,650 ₪
באר יעקב
הנקר 1
45 מר
2
3,500 ₪
באר יעקב
יהלום 9
130 מר
5
6,900 ₪
באר יעקב
שא נס 10
220 מר
5
6,800 ₪
באר יעקב
ספיר 8
107 מר
4
5,500 ₪
באר יעקב
רבי מאיר בעל הנס 44
90 מר
4
4,100 ₪
באר יעקב
ספיר 8
107 מר
4
5,800 ₪
באר יעקב אלונים
שוהם 2
158 מר
5
8,500 ₪
באר יעקב אלונים
שוהם 2
15016 מר
5
8,500 ₪
באר יעקב
החרמון 23
50 מר
2
3,500 ₪
באר יעקב
שדרות יצחק רבין 6
120 מר
5
6,400 ₪
באר יעקב
לאה גולדברג 2
135 מר
5
6,000 ₪
באר יעקב
הורד 000
38 מר
1
3,000 ₪
באר יעקב
הנקר 5
150 מר
5
7,000 ₪
באר יעקב
יהלום 8
250 מר
3
9,250 ₪
באר יעקב
הדר 00
30 מר
2
3,500 ₪
באר יעקב
הדר 00
30 מר
2
3,500 ₪
באר יעקב
יהלום 8
101 מר
4
5,500 ₪
באר יעקב גן המושבה, השדרה המרכזית
שא נס 3
105 מר
4
5,300 ₪
באר יעקב
מנור אהוד 6
108 מר
4
4,900 ₪
באר יעקב תלמי מנשה הצעירה
אפרים קישון 5
108 מר
4.5
5,700 ₪
באר יעקב
דן 3
50 מר
2
3,000 ₪
באר יעקב
ישפה 2
100 מר
4
5,300 ₪
באר יעקב גן המושבה, השדרה המרכזית
שדרות האלונים
117 מר
4.5
5,800 ₪
באר יעקב
יהלום
120 מר
5
6,500 ₪
באר יעקב
יהלום 1
130 מר
5
6,500 ₪
באר יעקב
ישפה 2
120 מר
5
5,900 ₪
באר יעקב
אהוד מנור 5
100 מר
4
5,500 ₪
באר יעקב
אודם 5
122 מר
5
6,500 ₪
באר יעקב
נופך 5
102 מר
4
5,000 ₪
באר יעקב
טופז 4
105 מר
4
5,700 ₪
באר יעקב
לאה גולדברג 2
135 מר
5
6,000 ₪
באר יעקב
הירקון 42
300 מר
7
7,000 ₪
באר יעקב
ישפה 2
102 מר
4
5,300 ₪
באר יעקב
ספיר 10
125 מר
5
6,250 ₪
באר יעקב
הנרקיס 5
40 מר
2
2,700 ₪
באר יעקב תלמי מנשה הצעירה
אפרים קישון 1
103 מר
4
5,200 ₪
באר יעקב
ברקת 2
107 מר
4
7,900 ₪
באר יעקב
הדובדבן 1
350 מר
6
9,100 ₪
באר יעקב
יהלום 7
119 מר
5
6,900 ₪
באר יעקב
הזמיר 39
500 מר
5
8,000 ₪