באר יעקב תלמי מנשה הצעירה
אפרים קישון 5
108 מר
4.5
5,700 ₪
באר יעקב תלמי מנשה הצעירה
אפרים קישון 1
103 מר
4
5,200 ₪
באר יעקב תלמי מנשה הצעירה
אפרים קישון 16
85 מר
4
4,900 ₪