באר יעקב
הזית
175 מר
5
10,000 ₪
באר יעקב
חוטר
280 מר
6
7,500 ₪
באר יעקב
הזמיר 54
690 מר
4
8,700 ₪
באר יעקב
חוטר
280 מר
7
8,500 ₪
באר יעקב
הירקון
250 מר
6.5
9,900 ₪
באר יעקב
הדובדבן 1
350 מר
6
9,100 ₪
באר יעקב
 
150 מר
6
10,500 ₪
באר יעקב
הקישון
250 מר
8
8,500 ₪