באר יעקב
נופך 5
3 מר
500 ₪
באר יעקב
אליהו
500 מר
12,500 ₪
באר יעקב
נופך 5
3 מר
500 ₪