באר יעקב
הנקר 1
45 מר
2
3,500 ₪
באר יעקב
הגפן 15
35 מר
1
2,500 ₪
באר יעקב
אליהו 1
24 מר
1
2,500 ₪
באר יעקב
הורד 000
38 מר
1
2,900 ₪
באר יעקב
הרב קוק 1
28 מר
1
3,000 ₪
באר יעקב
הירקון 19
55 מר
2
3,000 ₪
באר יעקב
צופית 99
50 מר
2
3,500 ₪
באר יעקב
ז'בוטינסקי 33
50 מר
2
3,500 ₪
באר יעקב
הפרדס 1
45 מר
2
3,000 ₪
באר יעקב
הדרור 555
40 מר
2
3,500 ₪
באר יעקב
דרך חיים 00
60 מר
2
3,500 ₪
באר יעקב
השלדג 6
50 מר
2
3,500 ₪
באר יעקב
הורד 16
38 מר
1
3,000 ₪
באר יעקב נאות המייסדים
שדרות נעמי שמר
64 מר
2
3,400 ₪
באר יעקב
התמר 22
40 מר
2
באר יעקב
הדרור 40
40 מר
2
באר יעקב
החרמון 7
40 מר
2
2,800 ₪
באר יעקב נאות המייסדים
שדרות נעמי שמר 1
45 מר
2
3,300 ₪
באר יעקב
האורן 13
55 מר
2.5
2,800 ₪
באר יעקב
התבור 1
55 מר
2
3,300 ₪
באר יעקב
האורן 6
70 מר
2
4,000 ₪
באר יעקב
דן 17
55 מר
2
3,500 ₪
באר יעקב
צופית 11
50 מר
2
3,200 ₪
באר יעקב
התבור 22
35 מר
2
3,000 ₪
באר יעקב
דן 9
45 מר
2
3,200 ₪
באר יעקב
הדרור 40
40 מר
2
3,100 ₪
באר יעקב
התמר 222
40 מר
2
באר יעקב
הגפן 14
40 מר
1
3,000 ₪
באר יעקב
הנקר 1
45 מר
2
3,500 ₪
באר יעקב
איילה 27
60 מר
2
4,000 ₪
באר יעקב
החרמון 23
50 מר
2
3,500 ₪
באר יעקב
השלדג 6
50 מר
2
3,500 ₪
באר יעקב
ז'בוטינסקי 9
45 מר
2
3,200 ₪
באר יעקב
הגולן 23
55 מר
2
3,700 ₪
באר יעקב
הורד 000
38 מר
1
3,000 ₪
באר יעקב
הדר 00
30 מר
2
3,500 ₪
באר יעקב
העפרוני 8
40 מר
1.5
3,000 ₪
באר יעקב
הדר 00
30 מר
2
3,500 ₪
באר יעקב
איילה 20
80 מר
2
4,200 ₪
באר יעקב
דן 3
50 מר
2
3,000 ₪
באר יעקב
אביב
75 מר
2
3,500 ₪
באר יעקב
התמר 2
40 מר
1
באר יעקב נאות המייסדים
שדרות נעמי שמר 16
42 מר
2
באר יעקב
הנרקיס 5
40 מר
2
2,700 ₪
באר יעקב
טופז 9
30 מר
1
2,400 ₪
באר יעקב
דרך חיים 00
65 מר
2
3,500 ₪
באר יעקב
הירקון
60 מר
2
3,200 ₪
באר יעקב
שלמה בן יוסף 24
60 מר
2
3,200 ₪
באר יעקב
הנרקיס 6
50 מר
2
3,300 ₪
באר יעקב
הנרקיס 3
40 מר
2
2,800 ₪
באר יעקב
שלמה בן יוסף 24
50 מר
2
3,200 ₪
באר יעקב
אליהו 15
באר יעקב
הקישון 17
70 מר
2
3,100 ₪
באר יעקב
הרב קוק 71
100 מר
4
4,500 ₪
באר יעקב
הירדן 3
50 מר
2
3,300 ₪
באר יעקב
סביון
30 מר
2
3,350 ₪
באר יעקב
הזית
40 מר
2
3,200 ₪
באר יעקב
שלמה בן יוסף 1 1
65 מר
2
3,500 ₪
באר יעקב
הדרור 55
40 מר
2
2,500 ₪
באר יעקב
הירקון 8
60 מר
2
3,300 ₪
באר יעקב
הנרקיס
67 מר
2
3,300 ₪
באר יעקב
ז'בוטינסקי 30
60 מר
3
באר יעקב
דן 55
45 מר
2.5
3,500 ₪
באר יעקב
הירדן 6
50 מר
2
באר יעקב
הנרקיס 6
70 מר
3
באר יעקב
התבור 15
60 מר
3
3,500 ₪
באר יעקב
הורד 18
50 מר
2
3,000 ₪
באר יעקב
דן 36
50 מר
2
3,200 ₪