באר יעקב
ספיר 4
207 מר
5
באר יעקב
שא נס
70 מר
5
5,500 ₪
באר יעקב תלמי מנשה הצעירה
אפרים קישון 1
164 מר
5
7,500 ₪
באר יעקב
יהלום
160 מר
5
9,000 ₪
באר יעקב תלמי מנשה הצעירה
אפרים קישון 1
164 מר
5
7,500 ₪
באר יעקב
שא נס
220 מר
5
5,500 ₪
באר יעקב
שא נס 10
220 מר
5
5,500 ₪
באר יעקב
הגפן 3
120 מר
4
6,000 ₪
באר יעקב
יהלום 8
250 מר
5
7,000 ₪
באר יעקב אלונים
שוהם 16
160 מר
5
8,400 ₪
באר יעקב
יהלום
170 מר
5
9,000 ₪
באר יעקב
יהלום 7
180 מר
6
8,500 ₪
באר יעקב גן המושבה, השדרה המרכזית
שדרות האלונים 4
30 מר
1
3,200 ₪
באר יעקב
טופז 9
210 מר
5
9,000 ₪
באר יעקב
יהלום 8
250 מר
3
9,250 ₪
באר יעקב
רבי מאיר בעל הנס 30
112 מר
4
5,000 ₪
באר יעקב
שא נס 8
220 מר
5
6,500 ₪
באר יעקב
העפרוני 6
65 מר
2
באר יעקב
שא נס 10
220 מר
5
6,800 ₪
באר יעקב אלונים
שוהם 2
158 מר
5
8,500 ₪
באר יעקב אלונים
שוהם 2
15016 מר
5
8,500 ₪
באר יעקב
שא נס 14
220 מר
5
7,000 ₪