באר יעקב
רבי מאיר בעל הנס 28
55 מר
2
2,900 ₪
באר יעקב
אליהו 20
25 מר
1
2,500 ₪
באר יעקב
נופך 5
3 מר
500 ₪
באר יעקב
הבנים 8
43 מר
2
3,000 ₪
באר יעקב
הזית 22
175 מר
5
10,000 ₪
באר יעקב
יהלום 1
120 מר
4
5,700 ₪
באר יעקב
הירמוך 26
70 מר
3
3,000 ₪
באר יעקב
רבי מאיר בעל הנס 28
35 מר
2
2,300 ₪
באר יעקב
הרב קוק
150 מר
6
9,000 ₪
באר יעקב
שא נס 13
120 מר
4
5,700 ₪
באר יעקב
ישפה 4
115 מר
5
6,300 ₪
באר יעקב
דן 20
40 מר
2
3,100 ₪
באר יעקב
ספיר 10
127 מר
5
6,600 ₪
באר יעקב
רבי מאיר בעל הנס 26
74 מר
4
3,500 ₪
באר יעקב
טופז 4
106 מר
4
5,500 ₪
באר יעקב
דוד הכהן 5
90 מר
4
3,000 ₪
באר יעקב
נופך 1
130 מר
5
6,300 ₪
באר יעקב
הרב עוזיאל 28
40 מר
2.5
3,000 ₪
באר יעקב
אלות 1
50 מר
2
באר יעקב
אליהו 1
24 מר
1
2,500 ₪
באר יעקב
ספיר 6
124 מר
5
6,500 ₪
באר יעקב
הבנים 88
40 מר
2
3,000 ₪
באר יעקב
ז'בוטינסקי 33
50 מר
2
3,500 ₪
באר יעקב
התבור 1
55 מר
2
3,400 ₪
באר יעקב
שא נס 15
92 מר
4
5,300 ₪
באר יעקב
האורן 10
70 מר
2
2,800 ₪
באר יעקב רמת הדר
שדרות הרב משה שמואל שפירא 3
105 מר
4
5,200 ₪
באר יעקב
הרב קוק 4
60 מר
3
באר יעקב
נופך 1
108 מר
4
5,300 ₪
באר יעקב
הרב קוק 1
28 מר
1
3,000 ₪
באר יעקב
רבי מאיר בעל הנס 30
87 מר
4
5,100 ₪
באר יעקב
הורד 000
38 מר
1
2,900 ₪
באר יעקב גן המושבה, השדרה המרכזית
שדרות האלונים 8
120 מר
5
6,200 ₪
באר יעקב
אודם 5
107 מר
4
5,800 ₪
באר יעקב אלונים
שוהם 4
134 מר
5
6,100 ₪
באר יעקב
הדרור 40
40 מר
2
באר יעקב
אליהו 19
40 מר
2
3,500 ₪
באר יעקב
הנקר 1
45 מר
2
3,500 ₪
באר יעקב
האורן 13
55 מר
2.5
2,800 ₪
באר יעקב
יהלום 1
124 מר
5
6,300 ₪
באר יעקב
אליהו 13
180 מר
4
9,500 ₪
באר יעקב
הגפן 15
35 מר
1
2,500 ₪
באר יעקב
שא נס 8
220 מר
5
6,500 ₪
באר יעקב
הרב קוק 111
60 מר
3
3,500 ₪
באר יעקב
הרב קוק
60 מר
3
3,500 ₪
באר יעקב
האורן 5
600 מר
6
9,000 ₪
באר יעקב גן המושבה, השדרה המרכזית
שדרות האלונים
120 מר
5
5,850 ₪
באר יעקב
אליהו 30
60 מר
2
3,300 ₪
באר יעקב
התבור 15
70 מר
3
באר יעקב
הרב קוק 23
80 מר
3
באר יעקב גן המושבה, השדרה המרכזית
שא נס 1
105 מר
4
5,400 ₪
באר יעקב
דרך חיים 00
60 מר
2
3,500 ₪
באר יעקב
שא נס 15
92 מר
4
5,500 ₪
באר יעקב אלונים
שוהם 3
126 מר
5
6,000 ₪
באר יעקב
רבי מאיר בעל הנס 38
75 מר
4
3,300 ₪
באר יעקב
הורד 16
38 מר
1
3,000 ₪
באר יעקב
התמר 22
40 מר
2
באר יעקב
התמר 22
40 מר
2
באר יעקב
יהלום 9
113 מר
5
5,800 ₪
באר יעקב
אליהו 1
107 מר
4.5
6,000 ₪
באר יעקב
הדרור
600 מר
6
7,700 ₪
באר יעקב
רבי מאיר בעל הנס 30
130 מר
4
5,000 ₪
באר יעקב
דוד הכהן 10
51 מר
4
3,500 ₪
באר יעקב
הירקון 19
50 מר
2
3,000 ₪
באר יעקב
רבי מאיר בעל הנס 3
80 מר
3
4,550 ₪
באר יעקב גן המושבה, השדרה המרכזית
שדרות האלונים
118 מר
5
5,400 ₪
באר יעקב
טופז 4
128 מר
4
5,000 ₪
באר יעקב
החרמון 7
40 מר
2
2,800 ₪
באר יעקב נאות המייסדים
שדרות נעמי שמר 1
45 מר
2
3,300 ₪
באר יעקב גן המושבה, השדרה המרכזית
שא נס 11
107 מר
4
5,700 ₪
באר יעקב
הורד
250 מר
6
6,500 ₪
באר יעקב
ישפה 4
101 מר
4
5,500 ₪
באר יעקב
שהם 6 6
4
5,500 ₪
באר יעקב
התבור 1
55 מר
2
3,300 ₪
באר יעקב
דן 17
55 מר
2
3,500 ₪
באר יעקב
הזית
175 מר
5
10,000 ₪
באר יעקב
צופית 11
50 מר
2
3,200 ₪
באר יעקב
יהלום 7
120 מר
5
6,650 ₪
באר יעקב
ספיר 8
110 מר
4
5,500 ₪
באר יעקב
ספיר 6
107 מר
4
5,500 ₪
באר יעקב
שדרות האלונים 5 5
130 מר
5
5,400 ₪
באר יעקב
רבי מאיר בעל הנס 36
74 מר
4
3,100 ₪
באר יעקב
התבור 22
35 מר
2
3,000 ₪
באר יעקב
דן 9
45 מר
2
3,200 ₪
באר יעקב
ברקת 8
120 מר
5
6,000 ₪
באר יעקב
חוטר
280 מר
6
7,500 ₪
באר יעקב
שדרות יצחק רבין 8
103 מר
4
5,300 ₪
באר יעקב
שלמה בן יוסף 26
250 מר
6
8,000 ₪
באר יעקב
הדרור 40
40 מר
2
3,100 ₪
באר יעקב
התמר 222
40 מר
2
באר יעקב
החרמון 15
50 מר
2
3,000 ₪
באר יעקב
הגפן 14
40 מר
1
3,000 ₪
באר יעקב
יהלום 7
120 מר
5
6,650 ₪
באר יעקב
הנקר 1
45 מר
2
3,500 ₪
באר יעקב
יהלום 9
130 מר
5
6,900 ₪
באר יעקב
השלדג 6
50 מר
2
3,500 ₪