ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב 28
50 מר
2
4,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי מאיר
35 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הברוש 25
30 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הלבונה 5
40 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הלבונה
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנוטרים
40 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 97
45 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 101
65 מר
2
4,650 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 34
36 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זאב 4
90 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 99
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ד'ארבלה 9
40 מר
2
2,970 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי מאיר 35
55 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנביאים 47
42 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב 68
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב 22
150 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי מאיר 12
60 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
לילך 24
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האגוז 5
80 מר
2
4,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
פטריה 3
45 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב 13
30 מר
2
2,600 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 1
60 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 12
85 מר
2
4,950 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 142
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
עזרא 45
70 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנביאים 21
25 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 46
60 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
יוסף הנשיא 1
50 מר
2
2,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
יונה הנביא 3
70 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנביאים 47
40 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה
50 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ירמיהו הנביא 19
55 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 79
45 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זרובבל 1
50 מר
2
3,450 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
חכם עזרא כהן 1
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זאב 10
75 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
עזרא 34
60 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
אלפסי 10
40 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האוכמנית 5
35 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ירמיהו הנביא 14
40 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 91
62 מר
2
4,650 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 109
45 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 100
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנביאים 47
47 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זרובבל 9
50 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הפרח 121
30 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
בן זכאי 10
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
בן זכאי 4
30 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
עזרא 3
40 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדובדבן 11
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זאב 4
90 מר
2
2,600 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב 48
30 מר
2
2,600 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 10
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 28
44 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הלבונה 15
40 מר
2
3,450 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 21
50 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
עובדיה 2
60 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זאב 4
50 מר
2
2,600 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי מאיר 1
40 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ירמיהו הנביא 10
45 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 91
50 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הפרח 5
32 מר
2
2,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האשל 28
50 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדובדבן 6
30 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הפרח 70
35 מר
2
2,600 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הברוש 25
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
התות
38 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האלה
55 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האשל 24
48 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הפרח 57
70 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
חכם עזרא כהן 9
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
בן זכאי 10
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הפרח 5
26 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
עזרא 56
45 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 101
64 מר
2
4,650 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החבצלת 2
50 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנביאים 11
55 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הפרח
45 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב 1
40 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האגוז 9
35 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זאב 4
90 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 400
45 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב 10
30 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האפרסק 9
64 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
התפוח 10
50 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 1
45 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זרובבל 13
35 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זאב 4
90 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 99
40 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הפרח 79
45 מר
2
2,600 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האשל 30
25 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
עזרא 56
50 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדולב 19
40 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 97
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מאיר אבנר 20
50 מר
2
4,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האלון 2
38 מר
2
2,800 ₪