ראשון לציון שיכוני המזרח
ד'ארבלה 60
50 מר
2
3,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 1
35 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
אלפסי 6
30 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
התות 17
30 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ד'ארבלה 60
50 מר
2
4,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 87
45 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא 20
37 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב 10
30 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
עזרא 2
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 19
45 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדקל 13
30 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 91
50 מר
2
3,750 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
סטרומה 2
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ירמיהו הנביא 19
40 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
בן זכאי 3
32 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
השזיף
55 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האשל 29
30 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
בן זכאי 23
43 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מלאכי 9
85 מר
2
4,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
יחזקאל הנביא 50
40 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 109
55 מר
2
4,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 42
45 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי מאיר 33
45 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 56
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
עזרא 3
40 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי נחמיה מוטא 85
30 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ההדס 6
45 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 79
50 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
חגי הנביא 7
45 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האלה
55 מר
2
3,250 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הברוש 4
55 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא 20
35 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 14
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא 9
60 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זאב 4
50 מר
2
2,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זאב 4
50 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האלה 14
55 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שדרות יעקב 11
35 מר
2
ראשון לציון שיכוני המזרח
החבצלת 10
30 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מרבד הקסמים 6
45 מר
2
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 75
30 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
דבורה הנביאה 5
30 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 77
30 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
בן זכאי 25
30 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 460
45 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 1
35 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 77
40 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הפרח 23
30 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב 36
35 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הליבנה 7
35 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 00
50 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנביאים 26
45 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
עזרא 88
35 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 00
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 130
45 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 111
70 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב 63
30 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האפרסק 1
50 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנביאים 00
45 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 1
50 מר
2
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 400
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדולב 15
40 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זרובבל 10
35 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האשל 26
30 מר
2
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 122
60 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא 9
30 מר
2
2,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 1
35 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 14
35 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מרבד הקסמים
2
3,209 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדולב 13
45 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
דבורה הנביאה 12
35 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנביאים 39
45 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שדרות יעקב 37
50 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
יפתח 7
39 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא 18
45 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא 20
40 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רד"ק 24
48 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנביאים 00
46 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 77
40 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי מאיר
33 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 91
65 מר
2
4,650 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האוכמנית 5
35 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
דבורה הנביאה
180 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 120
45 מר
2
3,150 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 94
55 מר
2
4,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זרובבל 4
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
התות 17
30 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 101
65 מר
2
4,750 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדובדבן 00
35 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
השזיף
65 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 13
40 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 67
45 מר
2
2,950 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב 69
50 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ירמיהו הנביא 17
26 מר
2
2,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב 1
40 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הברוש 4
55 מר
2
3,300 ₪