ראשון לציון שיכוני המזרח
חיים חפר 1
125
5
6,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
דודו דותן 5
137
5
7,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי מאיר
35
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 42
55
2.5
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
חיים חפר 1
125
5
6,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב 68
45
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
התות 17
35
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
חיים חפר 1
137
5
6,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
 
30
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
חיים חפר 1
92
3
5,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנביאים 22
105
4
4,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 21
68
2
2,950 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב 3
285
6
10,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
גריזים 12
50
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
חיים חפר 1
125
5.5
6,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות
50
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האפרסק 1
50
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
חיים חפר 1
137
5
6,600 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ההדס 8
30
1
2,600 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנוטרים 48
40
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 32
32
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
השזיף
55
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
דודו דותן 5
90
3
5,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
התות 7
85
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
דודו דותן 5
137
5
6,450 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
דודו דותן 5
125
5
6,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ישעיהו הנביא 12
70
3
4,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפות
135
5
10,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדקל 11
65
3
4,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ירמיהו הנביא 16
65
3
3,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדובדבן 3
27
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב 28
50
2
4,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
פטריה 3
45
2
3,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת
50
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הלבונה 5
40
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 67
53
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
המעפילים 3
50
2.5
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 20
50
2
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ד'ארבלה 16
60
2
ראשון לציון שיכוני המזרח
ד'ארבלה 9
35
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ירמיהו הנביא 4
45
2.5
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדולב 4
30
1.5
2,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האשל 19
50
2
3,850 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ד'ארבלה 9
40
2
3,600 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שדרות יעקב (ג'ירופי) 53
90
2.5
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדקל 4
54
2
3,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 77
42
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
יחזקאל הנביא 1
30
2
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 49
510
3
4,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 79
35
1.5
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנביאים 47
110
2.5
4,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הר סיני 3
84
3
4,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדודאים 3
90
4
4,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
יחזקאל הנביא 1
60
2
3,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זרובבל 1
1
5
11,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
דודו דותן 5
85
3
5,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מאיר אבנר 10
130
3
5,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
משעול מעפילי קפריסין 5
60
3
3,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
דבורה הנביאה 10
270
4
5,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
חגי הנביא 3
85
4
4,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זאב 12
30
1
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 44
24
1
2,600 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מרבד הקסמים 1
50
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מלאכי 11
195
2
4,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדקל 11
100
3
4,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
חיים חפר 1
125
5
5,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב 19
40
1
3,245 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
בן זכאי 10
40
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנוטרים 18
65
3
3,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האגוז 10
24
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האשל 5
269
5.5
7,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב 63
35
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 42
60
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
עזרא 82
45
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ההדס 8
30
1
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
 
160
5
7,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 142
50
2
3,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זאב 26
60
2
2,950 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מרבד הקסמים 4
40
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
דודו דותן 5
137
5
6,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב 66
60
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ירמיהו הנביא 1
45
2.5
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שדרות יעקב (ג'ירופי) 52
70
3
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
השזיף 14
50
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
חיים חפר 5
137
5
6,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החבצלת 11
50
2
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 1
50
2
4,250 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ירמיהו הנביא 22
567
4
8,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
דודו דותן 5
137
5.5
6,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ראב"ע 3
42
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מרבד הקסמים
50
ראשון לציון שיכוני המזרח
הפרח 81
35
2
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
דודו דותן 1
123
5
6,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנביאים 3
38
2
3,250 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ירמיהו הנביא 22
34
1.5
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 15
85
4
3,500 ₪