ראשון לציון שיכוני המזרח
בן זכאי 25
30 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ד'ארבלה 60
50 מר
2
4,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שדרות יעקב 11
35 מר
2
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 14
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 460
45 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החבצלת 10
30 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת
110 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל
120 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
השזיף
220 מר
7
12,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
עזרא 2
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הברוש 4
55 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 1
35 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הפרח 23
30 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי מאיר 8
28 מר
1.5
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הפרח 97
50 מר
2.5
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
עזרא 1
40 מר
1
2,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ההדס 6
45 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
בן זכאי 3
32 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הזמיר 1
76 מר
3
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 77
40 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הר סיני 3
84 מר
3
4,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מלאכי
220 מר
8
9,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ירמיהו הנביא 19
40 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הלבונה 14
35 מר
1.5
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת
250 מר
5
6,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא 9
60 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
פטריה 4
147 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הליבנה 7
35 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב 36
35 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 00
50 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האלה
55 מר
2
3,250 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
עזרא 88
35 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה
40 מר
1
2,690 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנביאים 26
45 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 109
55 מר
2
4,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 130
45 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האגוז
200 מר
5
7,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 00
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 9
146 מר
6
6,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 111
70 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מלאכי 11
28 מר
1
1,790 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
חגי הנביא 7
45 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב 63
30 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האגוז 8
105 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנביאים 00
45 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי מאיר 33
45 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 1
50 מר
2
ראשון לציון שיכוני המזרח
האפרסק 1
50 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
דניאל הנביא 20
70 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האשל 1
82 מר
3.5
5,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 400
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדובדבן 00
35 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדולב 15
40 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 16
27 מר
1
2,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זרובבל 10
35 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מאיר אבנר 10
500 מר
3
6,450 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האשל 26
30 מר
2
ראשון לציון שיכוני המזרח
ירמיהו הנביא 7
25 מר
1
2,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 50
55 מר
2.5
4,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא 9
30 מר
2
2,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שדרות יעקב 64
70 מר
3
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 122
60 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האלה 14
55 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדקל 12
65 מר
3
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדקל 13
30 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 1
35 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא 8
80 מר
3
5,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מרבד הקסמים
2
3,209 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
יוסף הנשיא 12
35 מר
1
2,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מאיר אבנר 10
85 מר
3
6,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מאיר אבנר 10
85 מר
3
6,509 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
דבורה הנביאה 12
35 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדולב 13
45 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 14
35 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 60
100 מר
3.5
4,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
המעפילים 7
180 מר
4.5
6,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 00
75 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
השזיף
65 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
יפתח 7
39 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שדרות יעקב 37
50 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנביאים 39
45 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא 1
185 מר
4
7,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שדרות יעקב 63
70 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זרובבל 9
20 מר
1
2,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 13
40 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שדרות יעקב 64
70 מר
3
3,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
עזרא 57
25 מר
1.5
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 67
45 מר
2
2,950 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב 69
50 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
עזרא 1
40 מר
1
2,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 00
50 מר
2.5
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא 20
40 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא 18
45 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הדולב 4
30 מר
1.5
2,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 71
25 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הפרח 97
50 מר
2.5
3,500 ₪