קרית אתא קרית בנימין
יל"ג 23
56 מר
3
3,000 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יצחק בן צבי
50 מר
3
2,250 ₪
קרית אתא קרית בנימין
מירון 21
60 מר
3
2,600 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גיבורי הקריה 11
60 מר
3
2,100 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יעקב שטיינברג 19
68 מר
3
1,950 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גיבורי הקריה 13
65 מר
3
1,800 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יל"ג 20
70 מר
3
3,200 ₪
קרית אתא קרית בנימין
משה שרת 73
80 מר
3
3,200 ₪
קרית אתא קרית בנימין
מירון 8
60 מר
3
3,000 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גבורי הקריה
55 מר
3
1,800 ₪
קרית אתא קרית בנימין
לילינבלום 50
80 מר
3
3,500 ₪
קרית אתא קרית בנימין
זלמן שניאור 999
60 מר
3
3,100 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יעקב שטיינברג 26
93 מר
3
3,400 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גיבורי הקריה
70 מר
3
1,800 ₪
קרית אתא קרית בנימין
משה שרת 81
70 מר
3
3,000 ₪
קרית אתא קרית בנימין
מירון 8
70 מר
3
3,000 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יצחק בן צבי 51
60 מר
3
2,200 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יצחק בן צבי
50 מר
3
2,250 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יצחק בן צבי 68
76 מר
3
2,100 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יעקב שטיינברג 26
93 מר
3
3,500 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גיבורי הקריה 9
70 מר
3
2,000 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יל"ג 20
60 מר
3
3,000 ₪
קרית אתא קרית בנימין
מירון 2
65 מר
3
3,900 ₪
קרית אתא קרית בנימין
טשרניחובסקי 1
55 מר
3
3,200 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יעקב שטיינברג 29
78 מר
3
2,200 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גיבורי הקריה 9
50 מר
3
2,000 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גיבורי הקריה 9
45 מר
3
2,200 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יעקב שטיינברג
78 מר
3
2,200 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יעקב שטיינברג 17
75 מר
3
2,200 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יוסף שפרינצק 91
70 מר
3
4,000 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יעקב שטיינברג 21
77 מר
3
2,300 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יל"ג 23
55 מר
3
2,150 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יל"ג 23
55 מר
3
2,150 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יעקב שטיינברג 17
75 מר
3
2,200 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יל"ג 19
70 מר
3
2,400 ₪
קרית אתא קרית בנימין
משה שרת 73
65 מר
3
3,200 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יצחק בן צבי 68
76 מר
3
2,100 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גיבורי הקריה 8
60 מר
3
1,800 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יעקב שטיינברג 31
75 מר
3
1,490 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יצחק בן צבי 11
50 מר
3
1,800 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יצחק בן צבי
70 מר
3
2,000 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גיבורי הקריה 13
65 מר
3
2,000 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גיבורי הקריה 9
50 מר
3
1,800 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גיבורי הקריה 10
57 מר
3
2,100 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גיבורי הקריה 9
55 מר
3
2,100 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גיבורי הקריה 9
55 מר
3
2,000 ₪
קרית אתא קרית בנימין
זלמן שניאור 999
60 מר
3
3,100 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גיבורי הקריה 10
65 מר
3
1,700 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יל"ג 15
55 מר
3
2,600 ₪
קרית אתא קרית בנימין
מירון 17
65 מר
3
3,900 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יעקב שטיינברג 29
70 מר
3
1,600 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יל"ג 23
55 מר
3
2,800 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גיבורי הקריה 11
65 מר
3
2,100 ₪
קרית אתא קרית בנימין
זלמן שניאור 20
60 מר
3
קרית אתא קרית בנימין
יוסף שפרינצק 72
70 מר
3
3,600 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יל"ג 19
60 מר
3
2,300 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יוסף שפרינצק 91
70 מר
3
4,000 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יל"ג 23
55 מר
3
2,600 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גיבורי הקריה 8
55 מר
3
1,650 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יל"ג 99
60 מר
3
2,900 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יעקב שטיינברג 31
75 מר
3
1,700 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גיבורי הקריה
60 מר
3
1,900 ₪
קרית אתא קרית בנימין
משה שרת 76
80 מר
3
קרית אתא קרית בנימין
משה שרת 76 76
80 מר
3
קרית אתא קרית בנימין
חבצלת 6
45 מר
3
3,500 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יוסף שפרינצק 72
80 מר
3
3,600 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גיבורי הקריה 10
68 מר
3
1,700 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יל"ג 19
60 מר
3
2,300 ₪
קרית אתא קרית בנימין
לילינבלום 17
80 מר
3
2,400 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יעקב שטיינברג 29
78 מר
3
2,300 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יצחק בן צבי
50 מר
3
1,900 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יעקב שטיינברג 19
75 מר
3
2,100 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גיבורי הקריה 13
60 מר
3
2,100 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יצחק בן צבי 25
70 מר
3
3,750 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יצחק בן צבי 11
75 מר
3
1,900 ₪
קרית אתא קרית בנימין
זבולון 79
76 מר
3
קרית אתא קרית בנימין
יוסף שפרינצק 37
62 מר
3
3,800 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גיבורי הקריה 9
68 מר
3
1,800 ₪