קרית אתא קרית בנימין
משה שרת
100 מר
3.5
3,500 ₪
קרית אתא קרית בנימין
לילינבלום
65 מר
2
2,650 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יל"ג 23
56 מר
3
3,000 ₪
קרית אתא קרית בנימין
משה שרת 999
100 מר
3.5
4,000 ₪
קרית אתא קרית בנימין
קיבוץ גלויות
50 מר
2
1,800 ₪
קרית אתא קרית בנימין
לילינבלום
2000 מר
12
13,000 ₪
קרית אתא קרית בנימין
מירון 21
60 מר
3
2,600 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יצחק בן צבי
50 מר
3
2,250 ₪
קרית אתא קרית בנימין
מירון
20 מר
6
4,500 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יצחק בן צבי 70
45 מר
2.5
2,250 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יעקב שטיינברג 19
68 מר
3
1,950 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גיבורי הקריה 11
60 מר
3
2,100 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גיבורי הקריה 13
65 מר
3
1,800 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יעקב כהן 29
50 מר
2.5
2,800 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יצחק בן צבי 1
30 מר
1
100 ₪
קרית אתא קרית בנימין
מירון 8
60 מר
3
3,000 ₪
קרית אתא קרית בנימין
זלמן שניאור 5
310 מר
5
5,000 ₪
קרית אתא קרית בנימין
לילינבלום 10
100 מר
4
4,000 ₪
קרית אתא קרית בנימין
לילינבלום 41
65 מר
2
2,650 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יל"ג 20
70 מר
3
3,200 ₪
קרית אתא קרית בנימין
משה שרת 73
80 מר
3
3,200 ₪
קרית אתא קרית בנימין
מירון 13
370 מר
8
6,000 ₪
קרית אתא קרית בנימין
דוד רזיאל 1
195 מר
1.5
2,300 ₪
קרית אתא קרית בנימין
זלמן שניאור 555
170 מר
5
5,000 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גבורי הקריה
55 מר
3
1,800 ₪
קרית אתא קרית בנימין
לילינבלום 50
80 מר
3
3,500 ₪
קרית אתא קרית בנימין
זלמן שניאור 999
60 מר
3
3,100 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יעקב שטיינברג 26
93 מר
3
3,400 ₪
קרית אתא קרית בנימין
זלמן שניאור 10
500 מר
6
6,500 ₪
קרית אתא קרית בנימין
לילינבלום 50
85 מר
3.5
3,550 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יצחק בן צבי 54
140 מר
4
4,700 ₪
קרית אתא קרית בנימין
משה שרת 91
110 מר
3.5
3,600 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גיבורי הקריה
70 מר
3
1,800 ₪
קרית אתא קרית בנימין
מירון 13
170 מר
6
4,500 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גיבורי הקריה 9
50 מר
3.5
2,000 ₪
קרית אתא קרית בנימין
משה שרת 81
70 מר
3
3,000 ₪
קרית אתא קרית בנימין
טשרניחובסקי 7
28 מר
2
1,650 ₪
קרית אתא קרית בנימין
זלמן שניאור 6
50 מר
2
2,500 ₪
קרית אתא קרית בנימין
מירון 8
70 מר
3
3,000 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יצחק בן צבי 15
45 מר
1.5
1,500 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גיבורי הקריה 4
500 מר
5
5,000 ₪
קרית אתא קרית בנימין
לילינבלום
100 מר
4
4,000 ₪
קרית אתא קרית בנימין
לילינבלום 70
50 מר
2
3,100 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יצחק בן צבי 26
120 מר
5
3,300 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יעקב שטיינברג 26
95 מר
2.5
3,400 ₪
קרית אתא קרית בנימין
משה שרת 25
240 מר
7
קרית אתא קרית בנימין
יצחק בן צבי 51
60 מר
3
2,200 ₪
קרית אתא קרית בנימין
משה שרת 92
35 מר
2
1,800 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יצחק בן צבי
50 מר
3
2,250 ₪
קרית אתא קרית בנימין
כהן יעקב 34
200 מר
7
6,500 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יעקב שטיינברג
87 מר
4
2,400 ₪
קרית אתא קרית בנימין
מירון 1111
50 מר
2
2,800 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יצחק בן צבי 68
76 מר
3
2,100 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יעקב שטיינברג 26
93 מר
3
3,500 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יל"ג 18
35 מר
1.5
1,800 ₪
קרית אתא קרית בנימין
מירון 27
35 מר
1.5
2,300 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גיבורי הקריה 9
70 מר
3
2,000 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יעקב כהן 29
50 מר
2.5
2,800 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יל"ג 20
60 מר
3
3,000 ₪
קרית אתא קרית בנימין
משה שרת 1000
100 מר
3.5
3,200 ₪
קרית אתא קרית בנימין
לילינבלום 21
150 מר
5
4,450 ₪
קרית אתא קרית בנימין
משה שרת 92
40 מר
1
2,600 ₪
קרית אתא קרית בנימין
מירון 2
65 מר
3
3,900 ₪
קרית אתא קרית בנימין
זלמן שניאור 4
55 מר
2
קרית אתא קרית בנימין
טשרניחובסקי 1
55 מר
3
3,200 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יצחק בן צבי
60 מר
2
3,300 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יצחק בן צבי 70
45 מר
2.5
2,250 ₪
קרית אתא קרית בנימין
קיבוץ גלויות 2
45 מר
2
1,800 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יעקב שטיינברג 29
78 מר
3
2,200 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יוסף שפרינצק 45
50 מר
2
3,200 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גיבורי הקריה 9
50 מר
3
2,000 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יעקב שטיינברג 13
60 מר
2
2,350 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יעקב שטיינברג 15
50 מר
2
1,600 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יוסף שפרינצק
45 מר
2
2,200 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גיבורי הקריה 10
40 מר
2.5
1,800 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יל"ג 20
25 מר
2
2,000 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גיבורי הקריה 11
1 מר
2
1,700 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גיבורי הקריה 9
45 מר
3
2,200 ₪
קרית אתא קרית בנימין
צפת 12
140 מר
5
4,700 ₪
קרית אתא קרית בנימין
משה שרת 999
120 מר
3.5
3,200 ₪
קרית אתא קרית בנימין
משה שרת 35
50 מר
2.5
2,700 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יעקב שטיינברג
78 מר
3
2,200 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יעקב שטיינברג 17
75 מר
3
2,200 ₪
קרית אתא קרית בנימין
משה שרת 12
55 מר
2
3,600 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יל"ג 24
50 מר
2
2,000 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יוסף שפרינצק 91
70 מר
3
4,000 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יעקב שטיינברג 21
77 מר
3
2,300 ₪
קרית אתא קרית בנימין
משה שרת 999
125 מר
3.5
3,200 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יל"ג 23
55 מר
3
2,150 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יצחק בן צבי 61
80 מר
4
2,899 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יל"ג 23
55 מר
3
2,150 ₪
קרית אתא קרית בנימין
גיבורי הקריה 11
1 מר
2
1,800 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יעקב שטיינברג 17
75 מר
3
2,200 ₪
קרית אתא קרית בנימין
טשרניחובסקי 23
40 מר
2
2,500 ₪
קרית אתא קרית בנימין
יל"ג 19
70 מר
3
2,400 ₪
קרית אתא קרית בנימין
מירון
150 מר
6
4,300 ₪