פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי 37
100 מר
4.5
5,500 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 22
115 מר
4
5,600 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 6
120 מר
4.5
6,300 ₪
פתח תקווה נווה גן
יעקב קרול
100 מר
3.5
3,500 ₪
פתח תקווה נווה גן
שירת אסתר 4
120 מר
5.5
5,900 ₪
פתח תקווה נווה גן
זאב אורלוב 5
70 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
180 מר
5
9,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
140 מר
6
7,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי 37
115 מר
4.5
5,500 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
150 מר
5
8,500 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר
120 מר
5
5,800 ₪
פתח תקווה נווה גן
קרול
55 מר
2.5
3,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
שירת אסתר 4
120 מר
5
5,900 ₪
פתח תקווה נווה גן
שלום אש 7
60 מר
2.5
3,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
115 מר
4
5,300 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר
125 מר
5
5,800 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
110 מר
4
5,600 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 7
125 מר
5
5,250 ₪
פתח תקווה נווה גן
שלום אש 4
71 מר
3.5
3,400 ₪
פתח תקווה נווה גן
יעקב קרול
55 מר
2.5
3,300 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 4
126 מר
4.5
5,300 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 11
20 מר
1
2,500 ₪
פתח תקווה נווה גן
זאב אורלוב 5
63 מר
2
2,500 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 10
125 מר
4.5
5,500 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 19
138 מר
5
6,400 ₪
פתח תקווה נווה גן
שירת אסתר 6
112 מר
4
5,500 ₪
פתח תקווה נווה גן
יעקב קרול 11
90 מר
3.5
3,800 ₪
פתח תקווה נווה גן
יעקב קרול 11
70 מר
3.5
3,800 ₪
פתח תקווה נווה גן
קרול
55 מר
2
3,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי 39
100 מר
4
5,200 ₪
פתח תקווה נווה גן
יעקב קרול
60 מר
3
3,200 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 2
100 מר
4
5,400 ₪
פתח תקווה נווה גן
זאב אורלוב 5
64 מר
2
2,500 ₪
פתח תקווה נווה גן
קרול
1 מר
3
3,800 ₪
פתח תקווה נווה גן
זאב אורלוב 1
48 מר
2
3,100 ₪
פתח תקווה נווה גן
שלום אש 3
55 מר
2.5
3,200 ₪
פתח תקווה נווה גן
יעקב קרול 11
65 מר
2
2,200 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 8
100 מר
4
5,350 ₪
פתח תקווה נווה גן
שלום אש 11
110 מר
4.5
4,500 ₪
פתח תקווה נווה גן
זאב אורלוב 5
60 מר
2.5
2,400 ₪
פתח תקווה נווה גן
תרזה קוגלמן 3
86 מר
3
5,100 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 6
125 מר
5
5,600 ₪
פתח תקווה נווה גן
שירת אסתר
115 מר
4
5,500 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 12
82 מר
3
4,700 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 10
80 מר
3.5
פתח תקווה נווה גן
קרול
85 מר
3
3,800 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
18 מר
5
5,900 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן 3
125 מר
4
6,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
יעקב קרול 11
79 מר
3
3,400 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי 39
125 מר
5
6,150 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 12
85 מר
3
4,700 ₪
פתח תקווה נווה גן
שלום אש 6
90 מר
3.5
3,700 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 5
120 מר
4.5
5,400 ₪
פתח תקווה נווה גן
שלום אש 1
60 מר
2
3,200 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי
500 מר
4,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
תרזה קוגלמן 1
5 מר
400 ₪
פתח תקווה נווה גן
מאיר דנקנר
134 מר
5
6,300 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר
110 מר
3.5
5,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 10
100 מר
4
5,200 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 2
100 מר
4
5,200 ₪
פתח תקווה נווה גן
יעקב קרול 9
60 מר
2
3,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 10
135 מר
5
100 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 22
100 מר
4
5,260 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן 3
137 מר
5
5,800 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 11
105 מר
4
5,100 ₪
פתח תקווה נווה גן
שירת אסתר 6
110 מר
4
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 11
105 מר
4
5,200 ₪