פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר
110 מר
3.5
5,200 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 10
135 מר
5
1,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 8
100 מר
4
5,350 ₪
פתח תקווה נווה גן
שלום אש 3
55 מר
2.5
3,800 ₪
פתח תקווה נווה גן
תרזה קוגלמן 3
86 מר
3
5,100 ₪
פתח תקווה נווה גן
שלום אש 6
90 מר
3.5
4,100 ₪
פתח תקווה נווה גן
יעקב קרול 9
60 מר
2
3,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
יעקב קרול 11
65 מר
2
2,200 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 22
100 מר
4
5,350 ₪
פתח תקווה נווה גן
שירת אסתר
115 מר
4
5,500 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 2
100 מר
4
5,200 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 12
82 מר
3
4,700 ₪
פתח תקווה נווה גן
שלום אש 11
110 מר
4.5
4,500 ₪
פתח תקווה נווה גן
זאב אורלוב 5
60 מר
2.5
2,400 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 10
80 מר
3.5
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
18 מר
5
5,900 ₪
פתח תקווה נווה גן
קרול
85 מר
3
3,800 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן 3
125 מר
4
6,250 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי 39
125 מר
5
6,150 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 12
85 מר
3
4,700 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 6
125 מר
5
5,600 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 2
111 מר
4.5
5,900 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 6
125 מר
5
5,600 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 333
140 מר
4
6,400 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 10
117 מר
5
5,800 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
140 מר
5
6,200 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 12
96 מר
4
5,700 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק
110 מר
4
6,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 21
140 מר
5
6,400 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן
135 מר
5
5,900 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן 3
125 מר
5
6,400 ₪
פתח תקווה נווה גן
שלום אש 2
80 מר
3
3,600 ₪
פתח תקווה נווה גן
שלום אש 6
66 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה נווה גן
שלום אש 9
70 מר
3
2,600 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 24
116 מר
4
5,900 ₪
פתח תקווה נווה גן
תרזה קוגלמן
125 מר
5
5,900 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 2
112 מר
4
5,600 ₪
פתח תקווה נווה גן
שלום אש 11
80 מר
4
3,900 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק
125 מר
4
5,700 ₪
פתח תקווה נווה גן
שלום אש 9
50 מר
2
3,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
זאב אורלוב 1
1 מר
1
2,550 ₪
פתח תקווה נווה גן
שלום אש 6
66 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה נווה גן
שלום אש 9
65 מר
3
2,600 ₪
פתח תקווה נווה גן
יעקב קרול 11
70 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 6
145 מר
5.5
6,500 ₪
פתח תקווה נווה גן
יעקב קרול 11
79 מר
3
3,400 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן 3
137 מר
5
5,800 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 11
115 מר
5
6,100 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 12
96 מר
4
5,600 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 11
105 מר
4
5,100 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 12
80 מר
3
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 10
117 מר
5
6,500 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 24
110 מר
4
5,100 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק
110 מר
4
5,500 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 12
80 מר
3
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 2
110 מר
4
5,900 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 8
100 מר
4
5,500 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק
110 מר
4
5,900 ₪
פתח תקווה נווה גן
שלום אש 4
80 מר
3
3,600 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 11
105 מר
4
5,200 ₪
פתח תקווה נווה גן
שירת אסתר 6
110 מר
4
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 8
120 מר
5.5
7,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 2
113 מר
4
6,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 15
112 מר
4
5,300 ₪
פתח תקווה נווה גן
שלום אש 6
66 מר
3
3,600 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי 39
140 מר
5
6,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 2
110 מר
4
5,950 ₪
פתח תקווה נווה גן
שלום אש 2
80 מר
3
3,650 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 2
110 מר
4
6,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מאיר דנקנר
119 מר
4.5
5,500 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 1
111 מר
4
6,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
תרזה קוגלמן 10
120 מר
5
5,800 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 33
140 מר
5
9,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 6
87 מר
3
4,200 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 105
8 מר
150 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 2
110 מר
4
5,800 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 4
80 מר
4
5,600 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 27
127 מר
4
5,900 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 6
135 מר
5
6,500 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 22
111 מר
4
5,300 ₪
פתח תקווה נווה גן
תרזה קוגלמן 10 10
120 מר
5
5,800 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 1
111 מר
4
6,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 22
138 מר
5
6,150 ₪
פתח תקווה נווה גן
תרזה קוגלמן 10
120 מר
5
5,900 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 10
10 מר
150 ₪
פתח תקווה נווה גן
שלום אש 7
55 מר
2
3,200 ₪
פתח תקווה נווה גן
זאב אורלוב 5
80 מר
3.5
3,600 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 15
110 מר
3
5,500 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 2
107 מר
4
5,700 ₪
פתח תקווה נווה גן
תרזה קוגלמן 3
100 מר
4
5,200 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 22
138 מר
5
6,200 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן
140 מר
5
6,200 ₪
פתח תקווה נווה גן
יעקב קרול 11 11
80 מר
3.5
3,200 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 10
110 מר
4
5,500 ₪
פתח תקווה נווה גן
קרול
85 מר
3
פתח תקווה נווה גן
זאב אורלוב 5
90 מר
4
3,200 ₪