פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר 32
87 מר
4
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 2
90 מר
4
4,300 ₪
פתח תקווה שיפר
הרב משה בלוי 43
100 מר
4
4,100 ₪
פתח תקווה שיפר
יהושע שטמפפר 101
90 מר
4
4,400 ₪
פתח תקווה שיפר
שלונסקי 5
115 מר
4
5,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הרב משה בלוי 2
100 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יהושע שטמפפר 101
85 מר
4
4,400 ₪
פתח תקווה שיפר
יהושע שטמפפר 101 101
4
4,300 ₪
פתח תקווה שיפר
הירקונים
90 מר
4
4,600 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר 26
120 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר 10
90 מר
4
4,800 ₪
פתח תקווה שיפר
הירקונים 1
100 מר
4
4,400 ₪
פתח תקווה שיפר
הירקונים 11
85 מר
4
5,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר יצחק
100 מר
4
5,200 ₪
פתח תקווה שיפר
יהושע שטמפפר 141
110 מר
4
5,300 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר 101
90 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה שיפר
הרב משה בלוי 2
100 מר
4
4,100 ₪
פתח תקווה שיפר
יהושע שטמפפר 131
110 מר
4
5,300 ₪
פתח תקווה שיפר
יהושע שטמפפר 131
100 מר
4
5,200 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
90 מר
4
3,900 ₪
פתח תקווה שיפר
שלזינגר 2
94 מר
4
4,250 ₪
פתח תקווה שיפר
יהושע שטמפפר 141
110 מר
4
4,800 ₪
פתח תקווה שיפר
הירקונים 00
90 מר
4
5,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר 25
100 מר
4
3,900 ₪
פתח תקווה שיפר
יהושע שטמפפר 87
100 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הרב משה בלוי 2
100 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יהושע שטמפפר 101
90 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה שיפר
הרב משה בלוי 33
100 מר
4
3,500 ₪