פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר 2
70 מר
2.5
3,400 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר 2
70 מר
2.5
3,200 ₪
פתח תקווה שיפר
יהושע שטמפפר 105
85 מר
2.5
3,380 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר 7
80 מר
2.5
3,250 ₪
פתח תקווה שיפר
יהושע שטמפפר 105
75 מר
2.5
3,300 ₪