פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
שמעון ויזנטל 3
110 מר
4
4,200 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 8
85 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 67
101 מר
4
4,700 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
שמעון ויזנטל 1
117 מר
4
5,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 10
85 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
100 מר
4
5,200 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
שמעון ויזנטל 1
117 מר
4
5,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 12
100 מר
4
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 69
100 מר
4
4,900 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 10
85 מר
4
4,600 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 18
75 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 10
88 מר
4
4,600 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חיים לסקוב 4
120 מר
4
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 7
96 מר
4
4,400 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 1
100 מר
4
5,500 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 3
90 מר
4
5,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב פינצי 12
85 מר
4
4,400 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
העינבל
100 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הדר גנים רחוב יהודה הנשיא 35
90 מר
4
4,300 ₪