פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 1
30 מר
2
3,200 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 20
35 מר
2
2,700 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב 6
35 מר
2
3,200 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
החליל 29
43 מר
2
3,500 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 10
45 מר
2
3,200 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
החליל 29
4 מר
2
3,500 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
החליל 00
50 מר
2
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 10 10
42 מר
2
2,900 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 10
80 מר
2
3,200 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הקתרוס 1
45 מר
2
2,900 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 16
50 מר
2
3,300 ₪