פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
שמעון ויזנטל 3
110 מר
4
4,200 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 77
100 מר
4.5
5,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 1
30 מר
2
3,200 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 26
25 מר
1
2,300 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 40
72 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 8
85 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 77 77
100 מר
4.5
5,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 20
35 מר
2
2,700 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 25
65 מר
3
3,800 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 67
101 מר
4
4,700 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
שמעון ויזנטל 1
117 מר
4
5,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב 6
35 מר
2
3,200 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 10
85 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
החליל 29
43 מר
2
3,500 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הקתרוס 25
57 מר
2.5
3,700 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
100 מר
4
5,200 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
100 מר
5
5,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
שמעון ויזנטל 1
117 מר
4
5,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 19
70 מר
3
4,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 10
45 מר
2
3,200 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
החליל 29
4 מר
2
3,500 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 17
69 מר
3
3,900 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
85 מר
3.5
4,500 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 3
80 מר
3
4,500 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 33
80 מר
3.5
4,200 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 12
100 מר
4
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 69
100 מר
4
4,900 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
החליל 00
50 מר
2
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף שכטר 6
70 מר
3
4,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 10
85 מר
4
4,600 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 18
75 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
שמעון ויזנטל 5
120 מר
5
5,200 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 29
72 מר
3
4,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 10
88 מר
4
4,600 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חיים לסקוב 4
120 מר
4
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 7
96 מר
4
4,400 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 10 10
42 מר
2
2,900 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 10
80 מר
2
3,200 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 1
100 מר
4
5,500 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 12
15 מר
300 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
93 מר
4.5
4,500 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42 42
93 מר
4.5
4,500 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הקתרוס 1
45 מר
2
2,900 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 3
90 מר
4
5,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 26
67 מר
3
4,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב פינצי 12
85 מר
4
4,400 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 39
85 מר
3
3,800 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 38
106 מר
4.5
5,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ילין
3
4,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 16
50 מר
2
3,300 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
העינבל
100 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הדר גנים רחוב יהודה הנשיא 35
90 מר
4
4,300 ₪