פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
160 מר
6
11,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
140 מר
6
6,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
140 מר
6
6,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
150 מר
6
6,900 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
135 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 42
158 מר
6
6,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
175 מר
6
8,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 43
260 מר
6
10,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
140 מר
6
6,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 33
60 מר
6
14,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 33
405 מר
6
9,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
145 מר
6
6,850 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 42
145 מר
6
6,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 42
140 מר
6
6,700 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
6
9,200 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
145 מר
6
6,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
140 מר
6
6,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
172 מר
6
11,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
175 מר
6
9,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
144 מר
6
6,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
180 מר
6
15,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
140 מר
6
6,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
143 מר
6
6,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
143 מר
6
5,600 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב משה צבי נריה 8
180 מר
6
7,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
144 מר
6
6,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 42
240 מר
6
9,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 42
145 מר
6
6,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 3
225 מר
6
8,750 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
140 מר
6
6,200 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
135 מר
6
6,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
138 מר
6
6,200 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
140 מר
6
6,400 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 40
143 מר
6
6,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 2
135 מר
6
6,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 46
150 מר
6
6,600 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
140 מר
6
6,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
135 מר
6
6,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
145 מר
6
7,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 49
155 מר
6
9,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 36
276 מר
6
14,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 46
127 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
דניאל ליפשיץ 73
150 מר
6
7,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 40
144 מר
6
6,300 ₪