פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 34
140 מר
6
6,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
148 מר
6
5,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
135 מר
6
6,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
140 מר
6
6,400 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 29
140 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
135 מר
6
6,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
172 מר
6
11,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד 3
150 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
143 מר
6
5,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
170 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
140 מר
6
6,400 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דניאל ליפשיץ 69
150 מר
6
6,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 46
200 מר
6
11,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
141 מר
6
5,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
130 מר
6
6,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
140 מר
6
6,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
140 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 34
137 מר
6
6,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
140 מר
6
6,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
150 מר
6
5,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 46
166 מר
6
9,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב משה צבי נריה 7
120 מר
6
5,900 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 40
140 מר
6
5,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
140 מר
6
6,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
140 מר
6
5,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 40
146 מר
6
5,900 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
140 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
140 מר
6
6,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
170 מר
6
8,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 46
166 מר
6
9,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 46
137 מר
6
6,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
140 מר
6
6,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
148 מר
6
6,200 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
140 מר
6
6,200 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
140 מר
6
6,900 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
172 מר
6
11,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
140 מר
6
6,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
140 מר
6
6,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
140 מר
6
6,400 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
150 מר
6
5,700 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר 24
200 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
148 מר
6
6,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
180 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
140 מר
6
5,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
140 מר
6
6,200 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
140 מר
6
6,100 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 46
200 מר
6
9,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
140 מר
6
5,200 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 40
137 מר
6
6,250 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
142 מר
6
6,600 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 40
148 מר
6
6,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
170 מר
6
10,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דניאל ליפשיץ 75
140 מר
6
6,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
136 מר
6
6,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 42
140 מר
6
6,200 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
מסקין 12
127 מר
6
5,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 33
204 מר
6
10,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
140 מר
6
5,400 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
140 מר
6
5,400 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
170 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
135 מר
6
6,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
140 מר
6
6,300 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
140 מר
6
6,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
148 מר
6
6,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
170 מר
6
8,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
140 מר
6
6,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
140 מר
6
6,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
150 מר
6
6,250 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
137 מר
6
5,000 ₪